Kaninen ble funnet død 10. august og ble sendt til Veterinærinstituttet for undersøkelse, etter at det var flere viltlevende kaniner som døde i dette området. Det skal ikke være flere ville kaniner igjen i dette området nå.

Sykdommen smitter ved direkte kontakt mellom kaniner, indirekte med utstyr og gjenstander som er forurenset med smitte og via insekter. Viruset smitter ikke til mennesker.

Kaningulsott er en B-sykdom i Norge, og mistanke om sykdommen skal varsles til Mattilsynet.

Ved funn av døde viltlevende kaniner, der det ikke er annen åpenbar dødsårsak, ønsker Mattilsynet melding om dette.

Mer informasjon om kaningulsott finnes her:

Kaningulsott (RHD) | Mattilsynet

Kaningulsott – rabbit haemorrhagic disease (vetinst.no)

Det er mulig å vaksinere kaniner mot kaningulsott.

Kan jeg vaksinere kaniner mot kaningulsott som er en B sykdom? | Mattilsynet