Den norske veterinærforening

RVF og Mattilsynet arrangerer møte med tema dyrevelferd og veterinærarbeid i svinebesetninger.

10.01.2018
17. januar kl. 13.15 -15.15 på NMBU på Høyland.

Mattilsynet informerer om tilsyna dei har hatt så langt i slaktesvin besetninger. Me drøftar veterinæren si rolle og korleis me kan bidra til å auke dyrevelferden. RVF organiserer ei gruppe som kan kome med utkast til korleis ein praktiserande kan gjennomføre besøk i slaktesvin besetninger. Det blir tid til å kome med innspel til denne gruppa sitt komande arbeid.

Vel møtt til kaffe og godt møte!

Helsing styret i RVF

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.