Den norske veterinærforening

Salg av avhorningspasta er forbudt

31.05.2018
Avhorning av kalv skal utføres av veterinær, og det skal benyttes bedøving og smertelindring, fastslår Mattilsynet.

Dette skriver Mattilsynet nylig i et brev til en leverandør som markedsfører og selger avhorningspasta. Formålet med brevet er å få leverandøren til å slutte å markedsføre og selge avhorningspasta.

Mattilsynet viser til Forskrift om hold av storfe paragraf 8, som sier at det ved nødvendig avhorning skal benyttes bedøving, og inngrepet skal utføres av veterinær. Langtidsvirkende smertehåndtering fortrinnsvis gitt som injeksjon i forbindelse med det operative inngrepet skal benyttes. Det er ikke tillatt å avhorne storfe som er eldre enn seks uker. Uavhengig av dokumentasjon når det gjelder innholdet i avhorningspastaen, skal avhorning av kalver yngre enn seks uker gjøres av veterinær.

Dersom Mattilsynet får melding om produsenter som bruker avhorningspasta til avhorning av kalver, vil disse bli fulgt opp av etaten. Produsenten kan da risikere å få et overtredelsesgebyr av Mattilsynet på minst kr 22 600,-.

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.