Den norske veterinærforening

Samarbeid med andre foreninger

DNVs hovedsamarbeidspartner i tarifforhold er naturlig nok Akademikerne, hovedorganisasjonen som DNV er medlem av. Etter at de kommunale/interkommunale næringsmiddeltilsynene gikk inn i Mattilsynet har vi igjen så få medlemmer i kommunene at vi ville stå i fare for å miste vår kommunale forhandlingsrett om DNV ikke hadde vært medlem i Akademikerne.

I Forsvaret har vi et konstruktivt samarbeid med Krigsskoleutdannede offiserers landsforbund (KOL) der KOL tar seg av de tariffmessige forhold og DNV tar seg av de veterinærfaglige spørsmål. Dobbeltmedlemskapet som medlemmene har i både KOL og DNV gir ikke høyere kontingent enn et rent DNV-medlemskap, siden KOL og DNV deler kontingenten. KOL er også medlem i Akademikerne.

DNV samarbeider med Naturviterne under forhandlinger og drøftinger som gjelder de ansatte i Geno der DNV og Naturviterne er de største fagforeningene for akademikere. Der har nå Forskerforbundet også fått medlemmer som har gått inn i dette samarbeidet.  

I Mattilsynet der DNV har ca 500 medlemmer er det et godt samarbeid med de øvrige medlemsforeningene i Akademikerne samt med NITO som har samarbeidsavtale med Akademikerne.

Ved NVH har det tidligere vært samarbeidsproblemer mellom DNV og Forskerforbundet etter at Forskerforbundet gikk ut av Akademikerne og ble medlem av Unio. Imidlertid har det i senere tid under arbeidet med flyttingen av NVH til Ås og fusjon med UMB oppstått et godt samarbeid mellom DNV og Forskerforbundet ved NVH. Begge fagforeningene har knapt 100 medlemmer hver på Adamstua.