Akadmeikerne Næringingsdrivende har utarbeidet en informativ artikkel om selvstendig næringsdrivende og pensjon. Artikkelen kan du lese her