Den norske veterinærforening

DNV forhandler semintakster med GENO og Norsvin

Resultatet av forhandlingene i 2011 og 2010 er gjengitt nedenfor.

2011:

 • Ny semintakstavtale for 2011 ble inngått mellom Den norske

  veterinærforening, GENO og Norsvin

  10. juni 2011.

 • Takstene økes med 3,8 % fra 1. januar 2011

 • Differansen mellom nye og gamle takster for første halvår

  etterbetales

 • GENO skal gjennomgå områder der

  inseminasjon er av marginal betydning for å vurdere og eventuelt gjennomføre

  bedre soneplassering.

2010:

 • Ny semintakstavtale ble inngått mellom Den norske
  veterinærforening, GENO og Norsvin i
  juni 2010.

 • Takstene økes med 3,5 % fra 1. januar 2010.

 • Fra 1. mars 2010 blir det 15 øre i påslag på
  kilometergodtgjørelsen, i samsvar med states satser.

 

  HAseminGENO doc.pdf