I gjeldende avtale forhandles lønn utelukkende lokalt i klinikkene, Veterinærforeningen forhandler om endringer i overenskomsten med NHO.

Det gjøres da tekstlige endringer i avtalen i forhold til hva som er formålstjenlig og ønsket fra partene.

Veterinærforeningen mener at det burde være unødvendig å kreve sentrale lønnstillegg fordi vi mener at all lønnsdannelse bør skje lokalt ute i klinikkene hvert år.

Alle klinikker som har tariffavtale må forholde seg til hva resultatet blir.