Den norske veterinærforening

Skjemaer og nyttig informasjon

Her finner du skjemaer og annen nyttig informasjon for hesteveterinærer.

Veterinærattest for klinisk undersøkelse ved kjøp-/salgs-/forsikringsundrsøkelse av hest

 HVF 2018 Veterinærattest forsikring

 HVF 2018 Veterinærattest kjøp-salg.pdf

 HVF 2018 Veterinary certificate for insurance.pdf

 HVF 2019 Veterinary Certificate prior-to-purchase.pdf

 

Faglige anbefalinger

 HVF 2018 Innledende kolikkundersøkelse.pdf

 HVF 2018 Munnhuleundersøkelser.pdf

 HVF 2018 Avliving av hest.pdf

 

Tannjournaler

 HVF 2018 Tannjournal Mal 1.pdf

 HVF 2018 Tannjournal Mal 2.pdf

 

Kjøpekontrakt for kjøp og salg av hest


 HVF 2018 Kjøpekontrakt

 

Takstundersøkelse fra 2016 finner du her.


Forbuds- og karenstidsliste

Gjeldende fra 01.01.2019