Den norske veterinærforening

Veiledning for forfattere av stoff til Norsk veterinærtidsskrift

Nedenfor finner du veiledning for forfattere av fagartikler og bokanmeldelser.

 

 

 

 

 • +

  Veiledning for forfattere av fagartikler

  Veiledningen gjelder fra og med 2011. Norsk veterinærtidsskrift (NVT) er av Universitets- og høgskolerådet, og dermed av Kunnskapsdepartementet, godkjent som et vitenskapelig tidsskrift. Dette forutsetter at det jevnlig publiseres fagartikler. Det er også en forutsetning at fagartiklene holder akseptabelt vitenskapelig nivå. Utgangspunktet i så måte er kvaliteten på manuskriptene vi mottar. Forfattere av fagartikler til Norsk veterinærtidsskrift (NVT) bes følge de nye retningslinjene.

 • +

  Veiledning for forfattere av debattartikler

  Debattinnlegg er meningsytringer av enten tidligere publiserte artikler eller frittstående innlegg med temaer som er relevante for veterinærer.

 • +

  Veiledning for forfattere av bokanmeldelser

  Bokanmeldelser skal holde leserne orientert om nye utgivelser av bøker innen ulike fagområder i veterinærmedisinen.

  Skriveveiledning for Norsk veterinærtidsskrift (10.2.2012). Anmeldelser av bøker skal være til hjelp i avgjørelser om hvilke bøker som bør anskaffes. Redaksjonen vurderer hva som blir anmeldt og legger vekt på relevans og aktualitet for veterinærtidsskriftets lesere.

  Disposisjon for anmeldelsen

   • Finn en god og kortfattet overskrift.
    Angi så følgende informasjon om boken:
    Forfatter/redaktør
    Tittel og eventuell undertittel.

    Oppgi antall sider og eventuelt tabeller og
    illustrasjoner.
    Utgiversted: Navn på forlag, Årstall. Pris
    ISBN 978-82-xxx-xxxx-x
   • Hvilken målgruppe henvender boken eller
    publikasjonen seg til? Er det en lærebok,
    doktoravhandling, symposiereferat eller
    lignende? Hva er forfatterens intensjon?
   • Hvordan er boken bygd opp? Gi en kort
    omtale av språk, layout, illustrasjoner og
    lignende. Er det noe å bemerke til papir,
    innbinding og så videre.
   • Skriv en summarisk omtale av innholdet
    og husk at det skal være et moment av
    vurdering i anmeldelsen. Imidlertid bør
    anmelderen ikke fremme særstandpunkter.
    Anmeldelsen bør heller ikke ha form av et
    debattinnlegg. Noen foretrekker å dele
    anmeldelsen i to ved først å redegjøre for
    forfatters intensjon, innhold og form så
    nøkternt som mulig, og så avslutte med en
    personlig vurdering. Andre vil heller beskrive
    og bedømme ett emne om gangen.
   • Anmeldelsen bør munne ut i en konklusjon der
    boken vurderes i forhold til antatt leserkrets og
    til annen litteratur på området.
   • Anmelderens navn og arbeidssted settes til slutt.
   • Anmeldelsen skal ha mellom 200 og 400 ord.
    Forsiden av boken blir avbildet

  Klikk på linken for å lese eksempler på bokanmeldelser:

   Bokanmeldelser eks 5-2012.pdf