Den norske veterinærforening

Smådyrpraksis

Her finner du nyttige artikler, råd, skjema og anbefalinger til bruk for veterinærer som arbeider i smådyrpraksis

WSAVA har utarbeidet Guidelines for the vaccination of Dogs and Cats

Veterinærinstituttet har laget en rapport om vaksinasjon av hund og katt i Norge fra 2004
På oppfordring fra Veterinærforeningen er det nå planlagt et arbeid i regi av Veterinærinstituttet for å oppdatere denne rapporten. 

 11 Etiske regler for henvisning - sept 2003.pdf
 11 Henvisningsskjema 2003.pdf
 11 Informasjon og avtale om behandling.pdf

FECAVA har laget anbefalinger for hygiene- og infeksjonskontroll i veterinære praksiser og anbefaling om forsvarlig antibiotikabruk. SVF har oversatt disse til norsk og besørget produksjon i trykkevennlig pdf format. Brosjyrene kan lastes ned under:


 Forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr regulerer hva det offentlige dekker av kostnader når veterinærer må ta seg av eierløse skadde dyr, og behandling av akutte livstruende situasjoner hvor dyreeier ikke gjør opp for seg.
Forskriften kan du lese her