Saker til behandling:

  1. Årsberetning og regnskap for 2020
  2. Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2022
  3. Valg
  4. Tid og sted for årsmøtet 2022
  5. Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til Veterinærforeningens sekretariat innen 6. oktober 2021.

Medlemmer i valgkomiteen er Vigdis Rædergård (leder), Tlf. 92 85 06 20, Emma Wright og Øystein Klemp.