Den norske veterinærforening

Smådyrveterinærer må dra lasset sammen

20.08.2015
Intervju med Stein Dahl, publisert i Norsk veterinærtidsskrift utgave nr. 5, 2015.

 

 

 

 

Stein Dahl har alltid vært engasjert. Han ble ferdig utdannet fra Edinburgh, Skottland i 1994. Allerede under studiet begynte engasjementet for fagpolitikk og fagforeningsarbeid, da han ble ANSA-representant (Association of Norwegian Students Abroad) på universitetet i Edinburgh. Stein arbeidet to år i Wales med kombinert praksis før han vendte nesen hjemover. Læringskurven var bratt, og det var lange dager og netter som ung dyrlege i Storbritannia. Allerede det første året rakk han å utføre 25 keisersnitt på ku, samtidig som han innførte samlinger én gang i måneden for alle praktikerne i området. Målet for samlingene var å utveksle erfaringer og kunnskap og øke interessen for faget.

 
Stein med buhundene Mikkel og Rova.  Foto: Privat

Oppfordringen fra Stein er tydelig:
Reis til utlandet etter endt utdanning, og få en stor case load tidlig, det lærer man mye av! Men sørg for å komme til en praksis der du også får god støtte og veiledning fra mer erfarne kolleger.

Før Stein og samboer Elin Kristiansen startet Hønefoss Dyrehospital i desember 2000, hadde han erfaring som veterinær fra blant annet Forsvarets Hundeskole, Drammen Veterinærkontor (nå Drammen smådyrklinikk) og Norges veterinærhøgskole. På NVH var han fagleder for dyrepleierutdanningen. I Drammen ble han involvert i fagforeningsarbeid av Einar Rudi, og etter kort tid ble han valgt inn i Buskerud veterinærforening.

Steins interessefelt innen smådyrmedisin er indremedisin og hudsykdommer, og han har mye etterutdanning innen kardiologi og ultralyddiagnostikk.

Hønefoss Dyrehospital er en middels til stor klinikk i norsk målestokk, med fem veterinærer og syv dyrepleiere/assistenter. Etter utvidelse og ombygging av klinikken i 2010 er den i et moderne dyrehospital som kan tilby de aller fleste typer diagnostikk, kirurgi og behandlinger. Allerede i 2002 ble klinikken DNVgodkjent, som den 13. klinikken i Norge. Den er en av to klinikker i Buskerud med godkjenning. Tiden Stein ikke bruker på klinikken i Hønefoss, blir ikke sløst vekk. Han har tidligere sittet i Buskerud Veterinærforening i tre perioder, han har vært vara-medlem i SVF, og deltatt i Veterinærforeningens arronderingsgruppe for vaktordning for kjæledyr. Sammen med Elin har han engasjert seg lokalt for dyreassistert terapi. De satte i fjor i gang utdanning av besøkshunder sammen med Røde Kors’ besøkstjeneste, hvor det nå er utdannet ni ekvipasjer som er i full gang med besøk i institusjoner i Ringeriksregionen.

Stein ble valgt inn som representant for DNV/SVF i FECAVA høsten 2008.
- Jeg er opptatt av at smådyrpraktiserende veterinærers arbeidshverdag blir satt på dagsorden, og at den jobben vi gjør blir sett og verdsatt. I det legger jeg også at dyrene, våre pasienter, blir sett som verdifulle skapninger som både har en egenverdi og en stor verdi for både enkeltmennesket og samfunnet. Egentlig burde vi ikke bruke ordet «kjæledyr», jeg liker heller det engelske «companion animal». Det er det de er; følgesvenner.
- For at vi skal bli sett og respektert, må vi tørre å delta i debatter i det offentlige rom, tørre å løfte fram dyras viktige rolle og egenverdi og engasjere oss. Stein fortsetter, FECAVA jobber på flere nivåer. Både politisk via UEVP og FVE inn mot EU- parlamentet, men i stor grad også internt blant europeiske foreninger, samt støtter de nasjonale foreningene i sitt arbeid. Det å kunne delta på et internasjonalt nivå gjennom FECAVA gir enda større muligheter til å påvirke smådyrveterinærenes utvikling og framtid enn bare å engasjere seg lokalt, og det er spennende. Stein innrømmer at han har lite fritid til overs. Når han en sjelden gang har tid, er det flere interesser han liker å dyrke;

- Jeg var en ivrig trompetist, og har spilt i storband fra jeg var 16 år og gjennom hele studietida. Nå blir det mest til at jeg spiller i venners bryllup med noen års mellomrom. Det er moro å spille for en fullsatt kirke midt i London, når du vet at her har Hugh Grant spilt inn «Four weddings and a funeral!» Ellers har Elin og jeg tatt opp dykking som hobby igjen etter å ha vært tørrlagte i flere år. Nå prøver vi å komme oss på en dykketur til tropene hver vinter.  Vi har også to buhunder, Mikkel og Rova, som vi trener agility med. Det aller beste vi gjør er å dra på telttur i fjellheimen med hundene. Helst utenfor mobildekning. Det er godt å ha tid til sine egne hunder også, ikke bare alle andres. 

 
Stein med samboer Elin og hundene på fjellet. Foto: Privat

 Bilde 4
Stein med en av sine favorittsysler - cytologi.  Foto: Privat 

 

FECAVA og EJCAP – viktig for smådyrpraktikere
FECAVA er kort sagt smådyrpraktiserende foreningers felles fagforeningsråd. De jobber for å fremme arbeidet og utviklingen til smådyrveterinærer og er opptatt av hvordan disse blir representert utad. FECAVA har som overordnet mål å forbedre veterinærmedisinen til nytte for kjæledyrene våre, samt å fremheve båndet som finnes mellom mennesker og dyr, og «One Health»konseptet står sentralt. Dette gjøres gjennom faglig utvikling og i samarbeid med relevante organisasjoner. Gjennom de ulike medlemsforeningene jobber FECAVA for til sammen 30 000 veterinærer i Europa. Det er 37 nasjonale medlemmer som representerer 37 ulike land i Europa. I tillegg er det 13 europeiske spesialistgrupper innen smådyrmedisin som er tilknyttet foreningen. 

FECAVA driver politisk lobbyvirksomhet og har møter to ganger i året. Organisasjonen jobber tett med UEVP (Union of European Veterinary Practicioners), som har direkte påvirkningskraft gjennom FVE (Federation of Veterinarians of Europe). Siden 1992 har WSAVA (The World Small Animal Veterinary Association) deltatt jevnlig på FECAVA-møtene hovedsakelig for å koordinere WSAVA/FECAVA kongresser i Europa og for å gi samarbeid og støtte i saker som påvirker begge foreningene (f.eks. standardiseringer, båndet mellom menneske-dyr, id-merking av dyr og respekt for dyrevelferd). I tillegg jobber ECAVA sammen med flere andre foreninger, som for eksempel WSPA (World Society on Protecting Animals) og IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organizations). «Hunden Blå», et lek- og lærprogram til innlæring av trygg omgang med hund beregnet på barn fra 3-6 år og foreldrene deres, er et eksempel på et samarbeidsprosjekt mellom flere av disse foreningene. FECAVA er også representert i Callisto-prosjektet (1) som ser på viktigheten av risikofaktorer for overføring av infeksiøse sykdommer mellom kjæledyr og mennesker og produksjonsdyr. De har også jobbet med å få til en felleseuropeisk spesialistutdannelse, slik at det skal bli et helhetlig system med definerte stadier av etterutdanning.

FECAVA har også utarbeidet flere guidelines og «policy papers», blant annet om den økonomiske betydningen til kjæledyr, id-merking av dyr, tilgjengelighet av legemidler, kastrering av hund og katt og avl. En egen hygienegruppe har også utarbeidet flere postere med anbefalinger om ansvarlig bruk av antimikrobielle legemidler til dyr, både til bruk i klinikken og eierrettet informasjon. Disse, og mange flere kan leses på FECAVAs hjemmesider (2).

- Da jeg dro på mitt første møte i FECAVA våren 2009, var jeg veldig usikker på hva jeg kom til å møte. Jeg ble positivt overrasket. Møtene var veldig strukturerte, og det var til tider heftige diskusjoner. Etter hvert blir man godt kjent med representantene, og vi kaller oss «The FECAVA family». Det er en hyggelig atmosfære på møtene våre, men det er langt fra noen strikkeklubb. Vi drøfter mange viktige spørsmål og alle er opptatt av å forbedre situasjonen for kjæledyrene våre, og for smådyrveterinærene som jobber med dem. Vi støtter etterutdanning for veterinærer i Øst-Europa i form av reduserte priser på kongresser og hjelper til med kurs arrangement, i samarbeid med legemiddelfirmaer og BSAVA (British Small Animal Veterinary Association).

Stein sitter i to arbeidsgrupper. Den ene er arbeidsgruppen har ansvaret for FECAVAs hjemmeside og digitale medier. Etter at FECAVAs tidsskrift for etterutdanning, EJCAP, nå har blitt fulldigitalt og ikke lenger trykkes, har arbeidsgruppen også fått mye av ansvaret for en del av arbeidet med EJCAP. Den andre  gruppen han deltar i jobber med dyreassistert terapi/intervensjon.

Bilde 3
Fra FECAVA-samling. Foto: Privat

EJCAP– FECAVAS tidsskrift

 

EJCAP, European Journal of Companion Animal Practice, kommer ut fire ganger i året og er tilgjengelig for nedlasting på nettsidene til FECAVA. Det er kostnadsfritt å laste ned EJCAP på nett. Stein oppsummerer:

- Det viktige med EJCAP er at dette er et tidsskrift med praktisk relevant fagstoff, et blad for klinikeren. Derfor er det ikke tunge, vitenskapelige artikler med statistikk og lange metodebeskrivelser som dominerer i EJCAP. Etter at vi ble fulldigitale, er det også mye rikere på film og bilder, du kan teste deg selv gjennom spørsmål og svar, og laste ned de fulle artiklene som PDFer med alle referanser.

På nettsiden til FECAVA finner du EJCAP-utgaver så langt tilbake som til 2005. Flere norske veterinærer har publisert artikler i EJCAP de senere årene, blant annet Veronica Kristiansen, Astrid Indrebø, Vibeke Rootwelt, Reidun Heiene og ikke minst tidligere FECAVA-president Ellen Bjerkås. Bladet er en ressurs for alle som jobber i klinikk. Link til EJCAP-utgavene på internett finner du i lenkesamlingen under (3)

 

Har du en oppfordring til veterinærene der ute?
- Det er spennende å følge med på diverse debatter og meningsutvekslinger på Facebooksiden «Klinisk smådyrsforum». Jeg skulle ønske at flere kolleger valgte å engasjere seg og stille til verv i SVF og være med og forme framtida. Det er så mange flinke kolleger der ute, men vi er veldig få sammenlignet med mange andre yrkesgrupper. Da er vi avhengige av at vi drar lasset og former framtida sammen.

For SVF
Helene Seljenes Dalum

Linker:

1: http://www.callistoproject.eu

2: http://www.fecava.org/content/guidelines-policies

3: http://www.fecava.org/ejcap

Tidligere publisert i NVT utgave nr. 5, 2015

Utskriftsvennlig versjon kan lastes ned her

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.