Den norske veterinærforening

Smittsom digital dermatitt (CODD) påvist i Sverige

14.05.2019
Smittsom digital dermatitt er en alvorlig klauvsykdom hos småfe som hittil ikke er påvist i Norge. Nå er den for første gang påvist i en sauebesetning sør i Sverige. Et viktig tiltak for å holde sykdommen unna Norge er å unngå import av levende dyr.

Smittsom digital dermatitt kan ligne på fotråte, som er en meldepliktig B-sykdom hos småfe som finnes til en viss grad i Norge. 

 

Både fotråte og smittsom digital dermatitt er overførbare smittsomme sykdommer. Import av livdyr var nok den mest sannsynlige årsaken til at fotråte ble introdusert til Norge. CODD vil også enkelt kunne komme inn i Norge på denne måten.

Både av dyrevelferdsmessige og økonomiske hensyn er det viktig at vi holder Norge fritt for denne sykdommen. Et viktig forbyggende tiltak for å oppnå dette vil derfor være unngå å importere levende dyr til Norge.

faksimile CODD Skjermbilde fra SVA teskt utydeliggjort

Les mer på Veterinærinstituttets nettsider  

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.