Den norske veterinærforening

Spesialveterinær i Helsetjenesten for storfe

Oslo

Tittel: Veterinær

Stillingstype: Fast stilling

Animalia AS er Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon. Animalia er et aksjeselskap eid av Nortura og KLF. Animalia er en nøytral bransjeaktør som tilbyr norske bønder, hele den norske kjøtt- og eggbransjen og samfunnet for øvrig kunnskap og kompetanse gjennom husdyrkontroller og dyrehelsetjenester, forsknings- og utviklingsprosjekter, e-læring og kursvirksomhet, og annen kunnskapsformidling. Vi har et betydelig nettverk til andre fag- og forskningsmiljøer. Les mer på www.animalia.no

 

Animalia søker veterinær til en 100 % fast stilling i Helsetjenesten for storfe. Helsetjenesten for storfe er et samarbeid mellom TINE, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Geno, Tyr, Q- meieriene og Animalia. Stillingen tilhører fagavdeling dyrehelse og beredskap. Helsetjenesten for storfe arbeider med faglige tiltak som bidrar til god helse og velferd i norsk storfehold og målrettet bruk av antibiotika for en effektiv produksjon av trygg mat.

 

De viktigste arbeidsoppgavene vil være

 • Oppfølging og utvikling av faglige tiltak innen helse og velferd hos storfe, med spesielt ansvar for kontrollprogrammet for BRSV og BCoV
 • Etablering av et dyrevelferdsprogram for storfe
 • Formidling av fagkunnskap og forskningsresultater til produsenter, rådgivere og veterinærer, med særlig vekt på betydningen av god smittebeskyttelse
 • Initiere, delta i eller lede forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Bidra i kjøtt- og fjørfebransjens og Animalias kontaktarbeid overfor offentlige myndigheter

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Veterinær
 • Kompetanse og erfaring innen storfehelse, dyrevelferd, husdyrproduksjon og norsk landbruk
 • Spesifikk kompetanse eller erfaring med storfe er ønskelig, men bakgrunn fra arbeid med helse og dyrevelferd hos andre produksjonsdyr vil også vektlegges
 • Erfaring fra forskning og prosjektledelse er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner

 

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på personlige egenskaper som at du er engasjert, dyktig til å formidle fag, løsningsorientert, strukturert, tilpasningsdyktig, at du kan jobbe selvstendig og i team, og har stor arbeidskapasitet.

Vi kan tilby konkurransedyktig lønn og betingelser. Noe reisevirksomhet må påregnes. Kontorsted Løren, Oslo.

Nærmere opplysninger får du ved å kontakte fagsjef Synnøve Vatn 901 19 695 eller fagdirektør Nina Elisabeth Svendsby 470 17 403

Les mer om Helsetjenesten for storfe:
https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/helsetjenesten-for-storfe/

Søknad med CV og kopi av relevante dokumenter sendes innen 10.02.2020 til soknad@animalia.no eller

Animalia,
Postboks 396 Økern,
0513 Oslo

Merk: Søknad helsetjeneste storfe