Den norske veterinærforening

Statsbudsjettet 2019

08.10.2018
Veterinærforeningen konstaterer at det ikke er noen reell økning i midler til veterinærdekning og veterinærvakt for alle dyreslag i Norge.

Vi er fornøyd med at bevilgningene til dagens veterinærvakt varsles videreført, samtidig er det store uløste utfordringer knyttet til å opprettholde nødvendig veterinær tilstedeværelse i alle landets kommuner.

Veterinærforeningen har derfor kjempet for et reelt løft i bevilgningene til stimuleringstilskudd i næringsfattige og næringssvake områder. Denne jobben vil vi fortsette med og vi håper at opposisjonen på Stortinget vil hjelpe oss til å oppnå dette.

Tilstrekkelig veterinær beredskap er avgjørende for god dyrevelferd, dyrehelse, trygg mat og folkehelse. Det er derfor nødvendig å øke dagens stimuleringstilskudd til 60 millioner.

 

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.