Den norske veterinærforening

Stav Veterinærsenter AS søker veterinær i full stilling

Tretten i Øyer kommune

Tittel: Veterinær

Stillingstype: Vikariat

Du må være interessert i å jobbe med både store og små dyr, ha gode samarbeidsevner og lyst til å bidra i et fellesskap. I første omgang dreier det seg om et vikariat i minimum 1 år, men med stor mulighet for videre ansettelse.

Vi har en svært allsidig praksis med utgangspunkt fra vår klinikk på Tretten i Øyer kommune. Her har vi en godt utstyrt smådyrklinikk og hesterom. Vi kjører produksjonsdyr-og hestepraksis i Øyer og deler av Ringebu kommune. Ved full bemanning er vi fem veterinærer, en dyrepleier, en kontormedarbeider samt klinikkassistenter som ekstrahjelp.

Vi betjener den kommunale vakta, og alle veterinærene deltar i et femdelt vaktopplegg. Bil og alt nødvendig utstyr holdes av firmaet, lønn etter avtale. Bedriften har AFP-avtale og en god OTP-ordning.

Det er ønskelig med tiltredelse 1/7, men dette kan diskuteres.

Søknadsfrist settes 1/7, men kandidater blir vurdert fortløpende.

Søknad med CV sendes vtrea@online.no.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Tor Formo på 90991971.

www.stavveterinarsenter.no