Den norske veterinærforening

Stevneveterinær

I dag er stevneveterinærene ansatt av Mattilsynet. Ordningen med statsansatte veterinærer på travbanene har i en årrekke fungert meget tilfredsstillende for DNVs medlemmer. Det vurderes nå å overlate tilsettingsmyndigheten i framtida til de som driver travbanene, noe som erfarne tillitsvalgte i sektoren ser på som habilitetsmessig uheldig. De tillitsvalgte for stevneveterinærene har engasjert seg i saken. 

Godtgjørelsene for deltakelse i stevneveterinærtjenesten forhandles i dag årlig mellom Mattilsynet og DNVs forhandlingssjef