Smådyrsykehuset Gjøvik søker veterinær til 50 % stilling med mulighet for høyere stillingsprosent etterhvert. Tiltredelse så fort som mulig.

Vi søker etter en person som er motivert og sterkt faglig interessert og har gode kommunikative egenskaper. Det søkes etter veterinær som har indremedisin og poliklinisk virksomhet som interesseområde. 

Smådyrsykehuset Gjøvik er en virksomhet som er meget godt utstyrt for både kirurgiske og indremedisinske behandlinger. Vi tilbyr en arbeidsplass hvor det er gode muligheter for videreutvikling , både innenfor klinikken idet leder er Tore Berg som har master of small animal science fra Universitetet i Berlin samt kursing i Norge og i utlandet.

Interesserte best ta kontakt på epost:  berg9@me.com

Søknadsfrist  10.12.2021