Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Seksjon for hestesjukdommer er det ledig et «hospital internship» innen hestesjukdommer. Stillingen er ledig fra 1. september 2022. Dette er en midlertidig opplæringsstilling av 18 måneders varighet.

Stillingen har et roterende opplæringsprogram med kliniske rotasjoner innen fagfeltene indremedisin, kirurgi og ambulant hestepraksis, og er således et godt utgangspunkt for norsk spesialisering i hestesjukdommer.

Arbeid hver tredje helg må påberegnes. I klinikken vil intern arbeide under veiledning i faggrupper. Intern vil være medansvarlig ved diagnostikk og behandling av pasienter, samt for klinisk undervisning av studenter.

Arbeidsoppgaver

 • Praktisk og teoretisk veiledning og undervisning av studenter i hestesjukdommer.
 • Diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter.
 • Veiledning, oppfølging og service til dyreeiere.
 • Deltagelse i hospitalets vaktordning, men med en bakvaktsordning.
 • Mulighet for deltakelse i offentlig vaktordning for hest.

Personlige egenskaper

Du må ha:

 • God evne til kommunikasjon, organisering og samarbeid.
 • Gode evner til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å takle uforutsigbare arbeidsdager.
 • Motivasjon for undervisning.
 • Positiv og løsningsorientert innstilling.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon.
 • Gode formuleringsevner i et skandinavisk språk og engelsk, både muntlig og skriftlig.
 • Førerkort klasses B

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Klinisk arbeidserfaring fra hestepraksis inkludert ambulant praksis. Erfaring over 4 år vil ikke bli tillagt vekt.
 • Faglig nysgjerrighet og en sterk motivasjon for å utvikle veterinære ferdigheter, erfaring og kunnskap.
 • Motivasjon for mye og intenst klinisk arbeid.
 • Interesse for vitenskapelig arbeid og kvalitet.
 • Pedagogisk erfaring eller formell kompetanse.

Hva vi tilbyr

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1020, Vitenskapelig assistent, lønnstrinn 54-65, (NOK 501 200 - 604 400) avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved seksjonsleder Bjørn Wormstrand, bjorn.wormstrand@nmbu.no, tlf 67232424

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 15.07.2022

Legg ved vitnemål og attester.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no