Veterinærforeningen er en profesjonsforening som organiserer hovedtyngden av norske veterinærer. Vi jobber for veterinærenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. Vi er i kontinuerlig utvikling og bygger veterinærenes omdømme i samfunnet gjennom bred kontakt og samarbeid med myndigheter, organisasjoner, våre tillitsvalgte og medlemmer. Vår fagavdeling jobber særlig med fagpolitikk og faglig utvikling. Vår nåværende fagsjef pensjoneres høsten 2022 og vi søker derfor etter

FAGSJEF I VETERINÆRFORENINGEN

Ønsker du å bidra til å utvikle Veterinærforeningens faglige og fagpolitiske arbeid?

Veterinærforeningen er norske veterinærers tydeligste og viktigste stemme og fagsjefen har en sentral rolle i arbeidet mellom medlemmer, forvaltning, næring, FoU og politikere både nasjonalt og internasjonalt. Stillingen som Fagsjef inngår i foreningens ledergruppe og har også tett kontakt med sentralstyret i alle spørsmål av veterinærfaglig karakter.

Vi søker deg som brenner for veterinærfaget og veterinærene og som allerede har et godt nettverk innen veterinærprofesjonen i Norge. Hos oss vil du ha en fleksibel og variert hverdag og jobbe med motiverte kolleger i et godt arbeidsmiljø.

Konkrete ansvarsområder vil være:

 • Utrede faglige spørsmål i dialog med nasjonale og internasjonale instanser 
 • Ansvarlig for utviklingen av foreningens fagpolitiske ståsted i samhandling med våre særforeninger og sentralstyre, herunder ansvar for å besvare relevante offentlige høringer.
 • Øverste ansvarlig for utvikling og drift av Veterinærforeningens kurs- og etterutdanningsaktivitet på hele det veterinærmedisinske fagfeltet.
 • Overordnet ansvar for Veterinærforeningens rolle i f b m den nasjonale spesialistordningen, «øyelyser»-utdanningen og foreningens egen ISO-sertifiseringsordning.
 • I dag er 25 % av stillingen dedikert til å være sekretær for Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening, SVF, som er vår største særforening.
 • Representere norske veterinærers interesser i internasjonale fora.
 • Nødvendig reisevirksomhet inngår i stillingen.


Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Du er veterinær og har gjerne videreutdanning innen veterinærfaget, ledelse, samfunnsfag eller annet med relevans til stillingen.
 • Du har bred kjennskap til «veterinær-Norge», et godt nettverk, og kunnskap om viktige saker for veterinærprofesjonen.
 • Du har forståelse for og god kjennskap til beslutningsprosesser innen både forvaltning og politikk og hvordan disse påvirkes.
 • Du er analytisk, systematisk, selvstendig, setter deg raskt inn i nye problemstillinger og er løsningsorientert og fleksibel.
 • Du har godt humør, takler å arbeide under press, evner å prioritere arbeidsoppgaver og liker å jobbe i team.
 • Du trives med å være i den servicerollen arbeidet i en medlemsforening innebærer og har samtidig nødvendig integritet.
 • Du har god språkforståelse og uttrykker deg godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.


Vi tilbyr:

 • Fleksibel rolle med store påvirkningsmuligheter
 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Plass i sekretariatets ledergruppe med de muligheter og ansvar det innebærer
 • Godt arbeidsmiljø sentralt i Oslo
 • Gode lønns-, pensjons og arbeidsbetingelser

For nærmere opplysninger, kontakt generalsekretær Marie Modal på telefon 90166216 eller fagsjef Ellef Blakstad telefon 922 80315.

Søknad sendes inn via Finn.no eller direkte til mm@vetnett.no innen 28. januar 2022 og merkes “søknad fagsjef”. Merk søknaden hvis det er ønskelig at den behandles konfidensielt.

Tiltredelse etter avtale.