Avdeling Mjøsområdet er en del av region Øst, og har kontorsteder på Hamar, Gjøvik og Rudshøgda. Fra februar 2022 vil kontorsted Hamar bli samlokalisert med regionledelsen i nye lokaler i Brumunddal.
Vi er 36 ansatte og er organisert med to seksjoner. Seksjon mat fører tilsyn med slakting, produksjon og omsetning av mat, drikkevann og fôr. Seksjon for planter og dyr fører tilsyn med primærproduksjon (dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse), transport av dyr og tilsyn med dyrevelferd i slakteri. Kjøttkontroll ved slakteri og viltbehandlingsanlegg utføres av medarbeidere i begge seksjoner.

Mjøsområdet omfatter kommunene Hamar, Løten, Ringsaker, Stange, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land. Avdelingen dekker et intensivt landbruks- og husdyrområde med utvikling innen reiseliv, bioteknologi og landbruksbasert næring. Turisme er også en stor næring, blant annet med landets største hytteområdet på Sjusjøen. Fordelt på 4 byer og land i området bor det 166 000 personer.

I avdeling Mjøsområdet legger vi vekt på å holde høy faglig kvalitet, og vi er opptatt av gode samarbeidsformer og et positivt arbeidsmiljø.

Mattilsynets visjon er «Et samfunn hvor maten er trygg og dyr har det godt». Vil du være med oss i dette arbeidet?

Arbeidsoppgaver:

Vi ønsker å tilsette veterinær med engasjement og interesse for mattrygghet i hele næringskjeden fra jord/fjord til bord. Du vil bli en del av et team som jobber med kjøttkontroll og tilsyn med matproduksjon og -omsetning, drikkevann og andre tilsynsoppgaver. Det skjer mye på næringsmiddelområdet og du må derfor regne med å delta i beredskapsarbeid, og følge opp matforgiftninger og andre hendelser.

Du vil få oppgaver i kjøttkontroll og tilsyn med matproduksjon og -omsetning. Vi fører tilsyn med et stort rødt kjøtt slakteri på Rudshøgda. Kjøttkontroll er en kritisk samfunnsfunksjon som er svært viktig å ivareta, derfor får alle nytilsatte veterinærer opplæring i kjøttkontroll og mulighet til å ta kurs for å bli godkjent som offentlig veterinær.

Oppgavene er varierte. Du jobber med mattrygghet, slaktehygiene, dyrehelse, dyrevelferd, kjøttkontroll, animalske biprodukt og prøvetaking i hele Mattilsynets perspektiv.

Personlige egenskaper

 • Du er motivert for å jobbe med tilsyn, kontroll og veiledning for å bidra til å sikre folk trygg mat.
 • Du har god forståelse for rollen som inspektør og offentlig tjenestemann.
 • Du kommuniserer og veileder på en klar og tydelig måte, samtidig som du er tålmodig, lyttende og imøtekommende
 • Du samarbeider godt, deler kunnskap, erfaringer og informasjon, og bidrar til et trivelig arbeidsmiljø.
 • Du tar initiativ,  trives med å ta ansvar, og har evnen til å koordinere og prioritere oppgaver i et team.
 • Du kommuniserer klart og tydelig, og er positiv til utvikling, endringer og nye utfordringer.
 • Du har evne til å takle en aktiv arbeidsdag ute på tilsyn i matvirksomheter.

Kvalifikasjoner

 • Du er veterinær med norsk autorisasjon.
 • Det er ønskelig at du har godkjenning som offentlig veterinær i kjøttkontrollen. Hvis du ikke har det, vil du få opplæring hos oss.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, tilsynsarbeid eller annen relevant erfaring er en fordel, men ikke avgjørende
 • Du snakker og skriver flytende norsk.
 • Du har gyldig førerkort klasse B

Hva vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling.
 • Stillingen lønnes som førsteinspektør (kode 1498) kr 500 000-580 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan kode 1499 seniorinspektør og eventuelt høyere avlønning vurderes.
 • Pensjons- og låneordninger i Statens Pensjonskasse.
 • Mattilsynet har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv.

Søknad

Kun digitale søknader via Webcruiter - benytt lenken.