Animalia søker veterinær i fast stilling til Helsetjenesten for sau. Stillingen tilhører fagområde Dyrehelse og beredskap. Helsetjenesten for sau arbeider med faglige tiltak som skal bidra til god dyrehelse og -velferd i norsk sauehold, og gjennom det også en effektiv produksjon av trygg mat. Helsetjenesten for sau er et samarbeid mellom Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, NSG og Animalia.

De viktigste arbeidsoppgavene vil være

 • Oppfølging og utvikling av faglige tiltak innen helse og velferd hos sau
 • Etablering av et dyrevelferdsprogram for sau
 • Formidle fagkunnskap og forskningsresultater til produsenter, rådgivere og veterinærer
 • Faglig innhold, utviklingsarbeid og brukerstøtte for fagsystemer i husdyrproduksjon
 • Initiere, delta i eller lede forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Bidra i kjøtt- og fjørfebransjens og Animalias kontaktarbeid overfor offentlige myndigheter

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på personlige egenskaper som at du liker å samarbeide med andre mennesker, at du er faglig engasjert, liker å formidle, er løsningsorientert, strukturert, tilpasningsdyktig og kan jobbe selvstendig og i team.

Kvalifikasjoner

 • Veterinær
 • Interesse for sau, husdyrproduksjon og landbruk
 • Spesifikk kompetanse eller erfaring med sau er ønskelig, men bakgrunn fra arbeid med helse og dyrevelferd hos andre produksjonsdyr vil også vektlegges
 • Forskningserfaring og -interesse er ønskelig
 • Erfaring med prosess- og prosjektledelse er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner

Hva vi tilbyr

Vi kan tilby konkurransedyktig lønn og betingelser. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Kontorsted Løren, Oslo. 

Nærmere opplysninger får du ved å kontakte fagsjef Synnøve Vatn 901 196 95 eller fagdirektør Nina Elisabeth Svendsby 470 17 403. 

Les mer om Helsetjenesten for sau:
https://www.animalia.no/no/Dyr/sau/om-helsetjenesten-for-sau/

Søknad

Søknad med CV og kopi av relevante dokumenter sendes innen 25.01.2021 til soknad@animalia.no eller

Animalia, 
Postboks 396 Økern, 
0513 Oslo

Merk: Søknad helsetjeneste sau