Ved Institutt for produksjonsdyrmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen er det ledig fast stilling som førsteamanuensis innen forsøksdyrlære.

Den som ansettes forventes å ta en aktiv rolle i prosessen med å koordinere NMBUs faglige bidrag og deltakelse i et nasjonalt samarbeid innen forsøksdyrlære.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvarlig for undervisningen i forsøksdyrlære for veterinær- og dyrepleierstudenter ved fakultetet.
 • Videreutvikle det teoretiske og praktiske opplegget for undervisningen, samt bidra i omlegging til ny studieplan.
 • Aktiv deltakelse i driften av seksjonen, særlig med tanke på faglig bistand til pågående forskningsprosjekter.

Stillingen kan bli tillagt rollen som ansvarlig veterinær for forsøksdyravdelingen.

Forskning
Det forutsettes at den som ansettes søker å etablere en forskningsgruppe innenfor sitt spesialområde og aktivt skaffer eksterne midler til dette.

Formidling
Den som ansettes må formidle forskningsresultater og andre relevante temaer innen fagfeltet til andre forskere og et bredere publikum.

Administrasjon
Med stillingen følger administrative oppgaver, herunder verv og oppgaver i komiteer, utvalg m.m. ved NMBU.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo. Veterinærhøgskolen er i dag på campus Adamstuen i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget er ferdigstilt bli samlokalisert med de andre fakultetene i Ås.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.
 

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper:

 • Motivasjon for undervisning.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Målrettet og løsningsorientert innstilling.

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

NMBUs retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger finnes her.

Kvalifikasjoner

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk eller skandinavisk autorisasjon.
 • Doktorgrad innenfor relevant fagområde.
 • Erfaring med forsøksdyr utover doktorgrad.
 • Kurs i forsøksdyrlære for forskere med godkjent praksis.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av
 • «pedagogisk mappe» med beskrivelse av;
  • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer og pedagogisk erfaring
  • Undervisnings-, pedagogisk- og veiledningserfaring
  • Grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Følgende erfaring, kunnskap vektlegges:

 • Erfaring med prosjektledelse.
 • Erfaring med gnagere som forsøksdyr.
 • God forståelse for ulike forskningsområder.
 • Erfaring med forskning utover doktorgrad.

Det kreves følgende språklige kunnskaper:

 • Flytende norsk eller annet skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.
 • Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Hva vi tilbyr

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 61-77) NOK 545.300 – 744.600, avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Nærmere opplysninger ved Eirill Ager-Wick (seksjonsleder), tlf: +47 67 23 20 37, e-post: eirill.ager.wick@nmbu.no

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 15.03.21.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Søker skal også vedlegge dokumentasjon av sin utdanningsfaglige kompetanse, kalt en pedagogisk mappe. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 21/00637 til Veterinærhøgskolen NMBU, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 15.03.21.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.