Vi har ledig stilling for veterinær i kombinertpraksis med 5-delt vakt. Her varierer vi mellom dager inne på smådyrkliniken vår på Ål og ute i ambulerende stordyrpraksis i Hallingdalskommunene Ål og Hol. Klinikken tilbyr vanlige polikliniske tjenester og dagkirurgi på tann og diverse bløtvev, og kundegruppen vår bærer preg av at Hallingdal er en stor turistregion. Den ambulerende praksisen er variert med storfe (ikke inseminering), sau, geit, hest og noe gris. Vi deltar i den offentlige veterinærvakten og dekker kommunene Ål og Hol. 

Personlige egenskaper

 • Trives med å jobbe i et tett og lite felleskap
 • Motivert for å jobbe i kombipraksis - både på dagtid og på vakt

Kvalifikasjoner

 • Erfaring/interesse i smådyrmedisin
 • Evne til å jobbe selvstendig på vakt
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig

Hva vi tilbyr

 • En trygg arbeidsplass med tett faglig samarbeid
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Ordna forhold med kompensasjon for vakt i form av avspasering i turnus og fast lønnstillegg
 • Ikke annet papirarbeid enn journalføring
 • God pensjonsordning
 • Biler og utstyr for den ambulerende praksisen eies av AS-et – du trenger ikke eget utstyr

Litt om Ål: 

Ål i Hallingdal ligger langs Bergensbanen og Rv7, midt mellom Bergen og Oslo. Regionen er kjent for vintersport, med destinasjonene Geilo og Hemsedal i umiddelbar nærhet. Mulighetene for aktivt friluftsliv i Ål kommune er tilnærmet ubegrensede, med et fantastisk løypenettverk på vinteren, 2 alpinsentre og spennende og variert terreng for turgåing og sykling sommer og høst. Det er flere hestesportssentre i regionen.  

Ål kommune ble i 2021 kåret til årets kulturkommune i Norge; stort kulturhus med kino, bibliotek og landsdelsscene for dans, flere festivaler, for eksempel Sundreball, Bendit Alpinfestival, Folkemusikkveka og Huckfest Bikefestival.   

Hallingdal er en av Norges mest besøkte turistregioner. Øvre Hallingdal vaktdistrikt er også et av landets største småfedistrikt. 

Les mer om å bo i Ål her: https://www.aal.kommune.no/lev-i-al/

Søknad

Søknad sendes hallingvet@hotmail.com eller pr post til Veterinærvakta i Ål og Hol, Postboks 162, 3571 Ål. Søknader vurderes fortløpende.  

Ring oss gjerne på 32082400 og spør etter Hedvig Johanne Rud eller Ådne Kvammen om du har spørsmål.