Ranheim Dyreklinikk og Lade Dyreklinikk er rene smådyrklinikker for hund og katt, beliggende i Trondheim, Norge. Hovedklinikken er sertifisert av DNV, og klinikksjefen er eneste godkjente spesialist veterinær innen spesialiteten «smådyrsykdommer – hund og katt» i Trondheimsregionen/Trøndelag, og i tillegg autorisert øyelyser.

Ved hovedkontoret har vi 410 kvadratmeter med klinikkbygg, med lettvint atkomst både med bil og buss. Klinikklokalene er nyoppussede og flotte, med velfungerende romløsninger, stor operasjonssal, tannavdeling og kursfasiliteter, samt adskilte avdelinger for hund og katt. Og i tillegg til hovedkontoret har vi Lade Dyreklinikk, som er noe mindre, men også der med gode løsninger for en effektiv klinikkdrift.

Begge klinikker er velutstyrt med bl.a. laboratorium, digital røntgen, tannavdeling med digital tannrøntgen samt ultralyd, operasjonsrom med gassanestesi mm. Ved hovedklinikken har vi i tillegg utstyr for kikkhullskirurgi og beinkirurgi, mm. Med spesialist i smådyrsykdommer og autorisert øyelyser er hovedklinikken også godkjent som praksisplass for smådyr spesialistkandidater, så har du faglige ambisjoner har vi i utgangspunktet sammenfallende interesser.

Vår kundemasse øker stadig og vi søker nå etter en engasjert veterinær som er klar for å bidra i teamet, og med et ønske om å levere et godt dyrehelsetilbud i regionen.

Klinikkene våre betjener kun hunder og katter og har ikke kvelds- eller helgevakt, kun regulære åpningstider på dagtid hverdager.

Personlige egenskaper

Det er viktig for oss at du er en positiv og serviceinnstilt medarbeider, med norsk veterinær autorisasjon, som er innstilt på å jobbe nøyaktig og selvstendig. Og du må selvsagt ha en ambisjon om å tilby et godt dyrehelsetilbud i team med resten av medarbeiderne på våre klinikker.

Kvalifikasjoner

Vi søker primært en smådyrveterinær med erfaring, gjerne med kompetanse innen fagfeltene indremedisin, kirurgi eller tannmedisin, men også nyutdannete veterinærer oppfordres til å søke.

Hva vi tilbyr

Du vil normalt møte allsidige dager, og må påregne en arbeidshverdag med et bredt spekter av gjøremål i en travel smådyrklinikk, der det er viktig å være serviceinnstilt, effektiv og løsningsorientert. 

Stillingens ansvarsområder vil bli satt ut fra søkerens kvalifikasjoner og klinikkens behov, og er du den rette personen for oss, vil vi finne gode løsninger sammen. Arbeidssted vil være ved begge våre klinikker.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, med ansiennitetsregulert lønnsstige med minstelønn som starter på 503000 i årslønn. Vi er herre i eget hus, og har du den rette kompetansen innen eksempelvis indremedisin, kirurgi eller tannmedisin har vi også rom for tillegg ut over den regulære ansiennitetsregulerte minstelønnen.

Klinikken har 7% pensjonsinnskudd.

Søknad

Søknad med CV sendes til klinikksjef Anne Mette Knutsen på anne.mette.knutsen@ranheimdyreklinikk.no innen 24. oktober 2021.

Tiltredelse etter avtale.

Søknader vil bli løpende vurdert, og stillingen kan bli besatt før søknadsfristen. 

Se mer av hovedklinikken på våre nettsider https://ranheimdyreklinikk.no/