Selvstendig næringsdrivende veterinærer trengs til veterinærvakttjeneste i de tre hadelandskommunene: Jevnaker, Lunner og Gran. Det kan være aktuelt å inngå avtale med inntil åtte veterinærer/leverandører. Frist for å levere tilbud er 24. juli 2020.

Om vakttjenesten

Ordningen med veterinærvakter skal sikre nødvendig veterinærhjelp på Hadeland, utenom ordinær arbeidstid. Veterinærvakttjenesten er en viktig del av beredskapen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer og for å opprettholde god dyrevelferd.

For å dekke behovet for veterinærer i vaktordningen for Hadeland, vil vi inngå avtaler med minimum én og maksimum åtte veterinærer. Veterinærvakten skal omfatte alle tider av døgnet, unntatt hverdager (mandag–fredag) klokka 08.00–16.00.

Avtalene mellom kommunene i vaktdistriktet og veterinærene gjennomføres som ordinære anskaffelser.

Personlige egenskaper

Som veterinærvakt 

  • samarbeider du godt med andre, slik at vaktordningen fungerer godt uavhengig av hvor mange som deler på tjenesten
  • er du til å stole på og tar selv ansvar for å finne vikar ved behov

Kvalifikasjoner

Du som leverer tilbud

  • er autorisert veterinær
  • har gjerne erfaring med produksjonsdyr og smådyr
  • har gjerne tilleggsutdannelse innen produksjonsdyr og smådyr
  • er selvstendig næringsdrivende
  • disponerer utstyr og bil som tjenesten krever
  • har gjerne tilgang til smådyrklinikk i vakttiden
  • behersker norsk både skriftlig og muntlig
  • må kunne nå ut til alle vaktdistriktets ytterpunkter på 90 minutter

Hva vi tilbyr

Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal vil, på vegne av kommunene i vaktdistriktet, organisere ordningen og sørge for at det er satt opp vaktliste minimum én måned før vaktene skal utføres. Vi kan eventuelt avtale at en av veterinærene/leverandørene i ordningen utfører fordelingen av vakter.

Kommunene betaler ut vaktgodtgjørelser i tråd med fastsatte satser som gjelder til enhver tid. Vi plikter å utbetale godtgjøringen senest måneden etter vaktrapporten er mottatt. 

Søknad

Har du spørsmål? Du finner mer informasjon om anbudskonkurransen på våre nettsider www.gran.kommune.no/anbud

Ta eventuelt kontakt med leder ved Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal, Einar Teslo, på telefon 46 92 16 27.