Smådyrsykehuset Gjøvik søker veterinær til 80% stilling med mulighet for 100 % senere. Arbeidet vil bestå hovedsakelig av poliklinisk arbeid og indremedisinske utredninger. Stillingen vil i første omgang være tidsbegrenset for ett år med mulighet for forlengelse og fast ansettelse. Smådyrsykehuset Gjøvik har moderne utstyr med CT og utfører idag det meste av kirurgiske inngrep og bruker stadig nyvinninger innenfor ortopedi som f.eks. VET-lig og MTV innenfor nevrokirurgi. Den ønskede veterinær vil i hovedsak være i arbeid med indremedisinske utredninger, poliklinikk samt bildediagnostikk som røntgen og ultralyd og tannbehandlinger.

Interesserte bes sende CV til Tore Berg, Smådyrsykehuset Gjøvik på E-post: berg9@me.com

Personlige egenskaper

Faglig interesse, arbeidsom, teamorientert og serviceinnstilt.