Sommervikariat med tilskudd og god mulighet for fast stilling

Sommerpraksis i Korgen med tilskudd og god mulighet for fast stilling.

Nå har du anledning til å oppleve en sommer i en god og trivelig kombinert dyrlegepraksis i en 2-3 måneders periode fra ca 15. juni, hvis ønskelig kan du starte noe senere. God mulighet for å overta fast stilling som kommuneveterinær etter sommeren eller senere på høsten.

Kommuneveterinærstilling i Korgen (Hemnes kommune) samarbeider med Rana Veterinærkontor på Mo med for tiden 4-5 veterinærer. Det jobbes nå med å reetablere 7-delt vakt i vaktområdet Rana/Hemnes, der Rana og Hemnes Kommune samarbeider om ansvar for stillinger knyttet til kombinasjonsveterinærene med tilhørende ansvar for produksjonsdyr.

Praksisen består av produksjonsdyr av nesten alle slag og noe smådyr.  Sommerpraksisen på produksjonsdyr inkluderer inseminering og er variert der brukerne er veldig trivelige, forståelsesfulle og hjelpsomme. Det er potensiale for utvidet smådyrpraksis hvis interessen er der, slik at en ekstra ½ stilling kan være mulig.

Du må jobbe som selvstendig næringsdrivende med eget foretaksnummer.  God samarbeidsstøtte fra Rana Veterinærkontor ved behov.

Du må ha inseminasjonskurs godkjent av Geno og beherske norsk språk både muntlig og skriftlig

I stillingen i Korgen må du disponere egen bil, men utstyr kan lånes. Tilbyr bolig og veterinærkontor med nødvendig utstyr.

Det vil bli gitt tilskudd på sommervikariatet med inntil 30.000.  Kommuneveterinærstillingen i Hemnes er med lønn.

Korgen ligger midt i Hemnes kommune omgitt av områder med flotte rekreasjonsmuligheter fra strandliv ved fjorden, utallige turstier i skog og fjell og toppturer til tindemassivet stikkende opp fra Okstindbreen. Ved brekanten ligger den arkitektoniske perlen Rabothytta.  Mange gode fiskevann og en lakseelv.  4 mil til Mo i Rana i nord, som har et rikt kulturliv hele året. Helgelandskysten er et eldorado for kajakkpadling, dykking og øyhopping. Fjellene rundt gir gode muligheter for toppturer sommer som vinter. Veldig gode muligheter for jakt og fiske. Byen har et rikt kulturliv hele året.

For mer informasjon  kontakt Atle Thorkildsen
tlf 47891553/atle.thorkildsen@online.no

Kan også kontakte Ragnhild Arnesen
Tlf 90122867/arnesenr@online.no eller post@ranavet.no 

Eller Enhetsleder Tone Larsen,
Tlf 48041820/tone.larsen@hemnes.kommune.no

Referanser fra tidligere vikarer kan gis.

Søknadsfrist: Snarest