Flekkefjord, Sirdal og Kvinesdal – Flekkefjord vaktdistrikt

Våre to faste veterinærer i distriktet trenger avlastning etter en hektisk vår, derfor trenger vi sårt en vikar som kan gå inn og avlaste de noen uker gjennom sommeren, spesielt i tiden mellom 20. juni og 20. august. I tillegg er det behov for veterinærer i vakt og dagpraksis resten av året, se feks annonse fra Flekkefjord kommune på vetnett.

Personlige egenskaper

Omgjengelig og positiv, klar for en utfordring, ståpå-vilje

Kvalifikasjoner

Veterinærlisens eller midlertidig lisens, utført eller påmeldt GENO-kurs, fordel å kunne inseminere etter avtale med GENO. Du må disponere bil.

Hva vi tilbyr

Grunnleggende opplæring og støtte fra erfarne veterinærer. Mulighet for å låne utstyr og medisiner til praksisen. Kommunalt veterinærkontor stilles til disposisjon. Ekstra tilskudd for vakt samt tilskudd for å praktisere på dagtid. Eksempel, dersom en tar ansvar for både dagtid og vakt ei hel uke for hele distriktet: Dekket dagtid kr 3230 x 5 dager = 16150, vakttilskudd fra staten kr 17500, i tillegg tilsvarende tilskudd fra kommunene kr 17500. Det vil si at veterinæren kan ha kr 51150,- i inntekt i løpet av en uke i tillegg til det som faktureres kunder. Det ytes også godtgjøring for veterinære reiser jfr statsforvalterens reglement. Vi kan være behjelpelige med å skaffe bolig. Hvilke uker/dager det skal praktiseres, samt fordeling av arbeid finner vi ut av i samarbeid.

Søknad

Send en enkel søknad på epost til kari.eiesland@kvinesdal.kommune.no Dersom ønskelig kan vi opprette kontakt med de faste veterinærene for informasjon og praktiske opplysninger. Dersom det er flere interesserte vil vi legge erfaringsgrunnlag og referanser til grunn for å velge hvem som får vikariatet.