Vi søker sommervikar i 100% stilling fra 1.7-30.9, med mulighet for forlengelse. Praksisen er kombinert med 4-5 delt vakt. Vaktområdet består av 4 Nord Troms kommuner; Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen. Stordyrpraksisen består av storfe med inseminering, en del småfe og hest. 

Smådyrklinikken vår er en mellomstor velutstyrt klinikk i nyoppussede lokaler, og smådyrpraksisen er omtrent 70% av praksisen vår. Vi har digitalt røntgen, tannrøntgen, ultralyd, tannunit og gassanestesi. Til daglig er vi 2 veterinærer og 3 assistenter (deriblant 1 dyrepleier) på jobb på klinikken.

I sommerhalvåret består praksisen stort sett av smådyr.

Søknadsfrist snarest og innen 1 mai 

Henvendelse til kristin@ntvet.no, eller sms til 920 62 077(så ringer jeg tilbake)

Kvalifikasjoner

Insemineringskurs påkrevd