For den/de rette personer vil det åpne seg nye muligheter på våre klinikker på Tu (Bryne) og Arken (Ålgård)! Vi søker i hovedsak etter personale som har erfaring/interesse for tenner og munnhule, og innen billeddiagnostikk og ortopedi. Er du en motivert og ambisiøs sjel, men mangler ønsket erfaring,  så send oss søknaden din allikevel; alle må jo begynne et sted!

Vi gleder oss stort til å ta i bruk nye, store lokaler, med spennende fremtidsvisjoner, og håper at nettopp DU vil være med oss på neste del av reisen! 

Kvalifikasjoner

 

Hvem er du/dere? 

Du har aller helst noen års praksis innen smådyrmedisin; du har kanskje kommet så langt at du har peilet deg ut et spesialfelt; vi kan hjelpe med å bidra til dette; både med å sikre en kasusmengde og variasjon som gjør det mulig, men også fordi vi ønsker å bidra til at du får videreutviklet deg. 

Du har kanskje interesser for/noe erfaring innen billeddiagnostikk og har et ønske om å videreutvikle deg her? 

Eller kanskje du allerede har erfaring innen ortopedi? Da ønsker vi å ha deg med på laget videre, i tett samarbeid med våre kolleger som er i startgropen på dette feltet. 

Vi trenger i tillegg en som har en brennende interesse for videreutvikling på tannrommet, har du allerede en del erfaring her er det selvsagt et stort pluss! Du kan bli en del av vårt allerede dyktige tannteam og ta det neste steget med oss. 

Hva vi tilbyr

Hvem er vi?

Vi er idag mange trivelige kolleger som jobber tett sammen, noen med spesialinteresser i enkelte felt, mens andre ikke helt har satt seg ett endelig område, men trives med et bredt fagfelt foreløpig. Noen av oss har svært mange år i praksis, andre har færre; til felles har vi at vi alle lærer noe av hverandre, og at vi ønsker å lære mer! 

Våre 2 klinikker er godt utstyrt med fullt laboratorium, ultralyd for buk og hjerteundersøkelser, 2 godt utstyrte tannavdelinger med gassanestesi og tannrøntgen, gode oppstallingsmuligheter for innlagte pasienter,  røntgen, gode fasiliteter for kirurgi. 

Vi deltar i smådyrsvaktordning for regionen; hver 4 helg og en fast ukedag. Det er påberegnet deltagelse i denne. Egen, gunstig avlønning gjelder for vaktdeltagelse. Du har alltid dyrepleier tilgjengelig på vakt, samt en senior kollega ved behov. Det er flott om du har erfaring innen akuttmedisin, men veiledning vil gis ved behov. 

Det er fokus på god stemning i arbeidshverdagen, grundige konsultasjoner,  god kundekontakt, god kundeservice. Det er kort vei til kollega om du trenger en god faglig diskusjon, slå av en spøk, eller om du trenger en skulder. 

Hvor er vi? 

I vakre Rogaland finner du våre to klinikker; Tu Dyreklinikk ved Bryne som får nye gode lokaler; en stor klinikk med lang tradisjon; som i år feirer hele 50 år! Arken Dyreklinikk ligger på Ålgård, som i år feirer 10 år!

 

Søknad

Hos oss skal du føle deg velkommen og godt ivaretatt av kolleger; vi har mange å spille på, og trives med å spille hverandre gode – dele av vår kunnskap og erfaring slik at det kommer oss alle til gode! 

Vil du vite mer om oss, ta kontakt med daglig leder Anne Sofie på e-post aswstie@gmail.com

Vennligst merk emnefelt TeamVet søknad!