Den norske veterinærforening (DNV) ble stiftet i 1888 og er en interesseorganisasjon for norske veterinærer som skal ivareta medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. DNV skal påvirke den veterinærmedisinske utdanning og forskning og virke for en høy yrkesetisk standard. DNV har mer enn 3700 medlemmer som er opptatt av dyrevelferd og dyrehelse, mattrygghet og folkehelse. Foreningen er tilsluttet Akademikerne. Sekretariatet har i dag 18 ansatte og holder til sentralt i Oslo. Se www.vetnett.no for mer informasjon.

Veterinærforeningen har et stort og viktig samfunnsoppdrag og søker nå ny generalsekretær. Foreningens viktigste oppgave er å fremme medlemmenes interesser, rettigheter og posisjon i samfunnet slik at helse og velferd for dyr og mennesker sikres og styrkes. Generalsekretæren bør derfor ha god forståelse for politiske prosesser og interessepolitisk arbeid som er viktige for profesjonen vår, og vi ønsker oss en person som motiveres av muligheten til å være med å synliggjøre og fremme veterinærenes avgjørende rolle i samfunnet.

Vi søker altså etter en engasjert og tydelig generalsekretær til å lede administrasjonen og sørge for at foreningen når sine mål. Generalsekretæren har ansvar for at organisasjonen driftes i tråd med gjeldende vedtekter og ivaretar god økonomistyring. Generalsekretæren rapporterer til, og forbereder saker for sentralstyret, og er ansvarlig for at vedtatte strategier blir iverksatt. Generalsekretæren har personalansvar for de ansatte i sekretariatet, og ledererfaring av kompetansepersonell er gunstig. 

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som

  • Har innsikt i organisasjonsarbeid og relevant samfunnsnettverk.
  • Har god rolleforståelse og erfaring med å rapportere til et styre.
  • Har høyere utdanning, fortrinnsvis som veterinær.

Som leder motiveres du av å bygge kultur og organisasjon, og å skape stolthet og engasjement. 

Hva vi tilbyr

Vi tilbyr en variert arbeidshverdag med stor bredde og påvirkningskraft, konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger. Stillingen er en åremålsstilling på 6 år, med mulighet for forlengelse med én periode.

Søknad

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til David Persson, president i veterinærforeningen, tlf. 474 85 908.

Søknad med CV sendes snarest til dp@vetnett.no og senest innen 30. april 2024.