Variert jobb i fast ¼ del i veterinærvakt for Tingvoll og Sunndal vaktdistrikt

Sunndal kommune søker etter en veterinær i veterinærvaktordning i fast ¼ del, fra 01.09.2023-31.12.2024, med mulighet for utvidelse av avtalen for alle deltakere i vakta i to år til, inntil 31.12.2026.   

Vaktordningen er 4-delt og innebærer:

  • Dagjobbing ca 2,5 dager, eller mer dersom det er ønskelig. Dette siden det ikke er arbeid for mer enn to hver dag på dagtid.
  • Det er fra 2023 lagt til økonomisk kompensasjon blant annet for dagtidsvakter fra 08.00-16.00, da kommunalt stimuleringstilskudd/driftstilskudd.
  • krav om førerkort klasse B og disponere bil
  • Veterinær er selvstendig næringsdrivende og fakturerer i tråd med de avtaler som ble inngått i 4-delt vakt fra 01.09.2023-31.12.2024. Det er gode muligheter for å bli med videre i veterinærvakta etter dette. 

Søknadsfrist: 31.05.2023

Søknad sendes post@sunndal.kommune.no 

Nærmere om veterinærvaktordningen  

  • Arbeidet omfatter deltakelse i firedelt vaktordning, der det er mulighet for å få jobbe noe mer enn en ¼ del i den 4 delte vaktordningen. Seminkurs er nødvendig samt å oppfylle nødvendige krav for å jobbe i Norge. 
  • Gode kolleger bidrar med oppfølging ved behov. Kompetanse, allsidighet, interesse, gode norskkunnskaper og god samarbeidsevne samt bosted vektlegges. 
  • Vaktområdet omfatter kommunene Tingvoll og Sunndal. Det er Sunndal kommune som administrerer veterinærvaktordningen.
  • Den som skal tiltrer i fast vaktandel i veterinærvaktordningen, må inngå avtale med Tingvoll og Sunndal vaktdistrikt om deltakelse i vaktordningen.  
  • Sunndal og Tingvoll kommune bidrar med kr. 1400,- per dag i driftstilskudd på dagtid. Dette betinger at man også er med på kvelds- og helgevaktene. 

 

Henvendelse:   

Veterinærvakta - praktisk gjennomføring: 
veterinær Synnøve Eidhamar Sæbø, epost: synnove_saeboe@hotmail.com . Tlf: 975 31 585. 

og Åslaug Vonheim: epost: a.g.vonheim@gmail.com , tlf: 977 64 290. 

Veterinærvaktordningen generelt: 
Sunndal kommune v/Tore Ulvund, epost: tore.ulvund@sunndal.kommune.no . Tlf: 901 01 449.