Vi søker etter en veterinær for deltakelse i veterinærvaktordning i en begrenset periode fra 23.1-31.08.2023:

  • Vi trenger vikar for veterinærer for snarlig tiltredelse i 4-delt vaktordning.
  • Dagjobbing blir cirka annenhver dag, siden det ikke er arbeid for mer enn to hver dag på dagtid. Det er fra i år lagt til økonomisk kompensasjon blant annet for dagtidsvakter fra 08:00-16:00, da kommunalt stimuleringstilskudd.
  • Vikariatet varer til og med 31.08.2023. Oppstart så snart som mulig.  
  • Inneha førerkort klasse B og disponere bil.

 

Søknadsfrist løpende - snarlig tiltredelse. Søknad sendes post@sunndal.kommune.no

  

Arbeidet omfatter deltakelse i firedelt vaktordning, der det er mulighet for å få jobbe noe mer enn en ¼ del i den 4 delte vaktordningen. Seminkurs er nødvendig.  

Gode kolleger bidrar med oppfølging ved behov. Kompetanse, allsidighet, interesse, gode norskkunnskaper og god samarbeidsevne vektlegges. 

Vaktområdet omfatter kommunene Tingvoll og Sunndal. Det er Sunndal kommune som administrerer veterinærvaktordningen. 

Den som skal tiltre som vikar i vaktordningen må inngå avtale med Tingvoll og Sunndal vaktdistrikt om deltakelse i vaktordningen.  

 

  • Sunndal og Tingvoll kommune bidrar med kr. 1800,- pr dag i driftstilskudd på dagtid. Dette betinger at man også er med på kvelds- og helgevaktene. 

 

  • Kvelds- og helgevakter honoreres med 100% oppå vaktgodtgjørelsen.

 

Henvendelse:   

Veterinærvakta - praktisk gjennomføring: veterinær Synnøve Sæbø, epost: synnove_saeboe@hotmail.com . Tlf: 975 31 585 

Veterinærvaktordningen generelt: Sunndal kommune v/Tore Ulvund, epost: tore.ulvund@sunndal.kommune.no . Tlf: 901 01 449