Smådyrsykehuset Gjøvik søker veterinær med erfaring innen kirurgi til 80% stilling med mulighet for 100 % senere.Vedkommende må ha erfaring innen bløtvevskirurgi og ha interesse for videre kirurgi innen ortopedi. Stillingen vil i første omgang være tidsbegrenset for ett år med mulighet for forlengelse og fast ansettelse. Smådyrsykehuset Gjøvik har moderne utstyr med CT og utfører idag det meste av kirurgiske inngrep og bruker stadig nyvinninger innenfor ortopedi som  f.eks. VET-lig og MTV innenfor nevrokirurgi. 

Interesserte bes sende CV til Tore Berg, Smådyrsykehuset Gjøvik på E-post : berg9@me.com

 

Kvalifikasjoner

Faglig interessert og teamorientert.