Vi har ledig en stilling for en veterinær i stordyrpraksis på Jæren. Vi betjener 120 storfebesetninger, 50/50 melk-/ammedyr. 60 grisebesetninger 50/50 sugge/slaktegris, 17000 sauer. Dobbelt så mye å gjøre mars/april/mai som ellers i året, så det kreves ekstra innsats på den tiden. Stiller fullt utstyrt praksisbil til rådighet, hjelper med å skaffe bolig. Alt kontorarbeid, som journalføring og innrapportering gjøres av kontorpersonale. Mulig overtakelse av AS'et av en eller flere dyrleger sammen er aktuelt om 2 - 3 år.

Personlige egenskaper

Godt humør, god kundebehandling, utholdenhet og engasjement. Oppfordrer også veterinærer med utenlandsk opprinnelse til å søke.

Kvalifikasjoner

Veterinær med førerkort. Drektighet av storfe, helst med ultralyd, vil være viktig for å beherske jobben. Det vil også gi grunnlag for høyere lønn. 

Hva vi tilbyr

Fri bil, ikke noe kontorarbeid, kort møte - stort sett hver morgen, alltid mat i kjøleskapet. Fast lønn eller prosenter av innkjørt honorar avtales. Erfaring og kvalifikasjoner vil være avgjørende for lønnsnivå. Videre opplæring i ting du ikke behersker ennå. Legger vekt på at alle skal trives på arbeidsplassen. 

Søknad

Søknad med CV til e-post. For opplysninger ring mobil 922 22 770.