Ved NMBU Veterinærhøgskolen er det ledig fast 100% stilling som seksjonssjef ved Seksjon for studie- og forskning i fakultetsadministrasjonen.

Seksjonen har i dag 10 medarbeidere. Som seksjonssjef har du personalansvar og det faglige ansvaret for seksjonen.

Stillingen inngår i lederteamet for administrasjonen sammen med administrasjonssjefen samt seksjonssjefer for økonomi og personal.

Veterinærhøgskolen flyttet i 2021 til nye lokaler, og det jobbes fortsatt med å etablere virksomheten på nytt sted. Samtidig jobbes det med innføring av ny studieplan for veterinærstudiet.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for ansatte ved Seksjon for studie- og forskning.
 • Ansvar for at seksjonen yter god service til både studenter og ansatte.
 • Overordnet ansvar for studieledelse ved studieretningene, inkludert ansvar for akkreditering av studiene, evaluering av undervisning, håndtering av klagesaker og opptak/mottak av nye studenter.
 • Overordnet ansvar for oppfølging og videreutvikling av administrativ støtte ved ph.d.-utdanningen.
 • Overordnet ansvar for oppfølging av administrative oppgaver tilknyttet Forskningsutvalget.
 • Økonomiansvar for budsjettet ved seksjonen.
 • Ansvar for kompetanseprøve på oppdrag fra Mattilsynet.
 • Lede utviklingsprosjekter knyttet til nye studieplaner.

Personlige egenskaper

Du må:

 • Være en inkluderende, motiverende og resultatorientert leder med gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
 • Ha god organisasjons- og rolleforståelse.
 • Kunne arbeide selvstendig, strukturert og målrettet.

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av seksjonssjef.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Utdanning fra universitet / høyskole på masternivå innen et relevant fagområde.
 • Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte deler av kvalifikasjonskravet.
 • Ledererfaring, gjerne fra arbeid med endring/ prosessledelse.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og på engelsk.

Følgende erfaring og kvalifikasjonskrav vektlegges:

 • Pedagogisk utdannelse og veterinærfaglig utdannelse eller utdannelse innen tilgrensende fagfelt.
 • Erfaring fra undervisningsledelse og pedagogisk utviklingsarbeid.
 • God kjennskap til det veterinærmedisinske fagfeltet.

Hva vi tilbyr

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1211 seksjonssjef, ltr. 70 – 78 (NOK 650 300– 776 900) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved administrasjonssjef Hilde Fossum, tlf: +47 90121801, e-post: hilde.fossum@nmbu.no

Informasjon til søkere

Søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 28.01.2022