Veterinærkontoret i Førde AS eies av 3 veterinærer som sammen startet selskapet i 2009. Vi driver en smådyrklinikk i et velutstyrt lokale på ca 230 m² sentralt i Førde, som er sentrum i den nye storkommunen Sunnfjord

Klinikken har tidsmessig Idexx laboratorium, Agfa DR røntgenutstyr, stor operasjonssal og dentalavdeling.

Der er for tiden totalt 5 veterinærer tilknyttet klinikken. Vi har 3 ansatte klinikkassistenter samt 1 resepsjonist. 

Vår klinikk utfører de fleste prosedyrer som en kan vente av en klinikk på vår størrelse.

Pågangen av pasienter er jevnt økende, vi søker derfor etter en veterinær som har erfaring innenfor eller som har klare ambisjoner om å  utvikle seg innenfor smådyrfaget.

I Sunnfjord kommune er det også et betydelig husdyrhold i landbruket, med melkeproduksjon, kjøttproduksjon, sauehold og en del svin. Flere av veterinærene som i dag er tilknyttet Veterinærkontoret i Førde AS er også delaktig i praksis på produksjonsdyr.

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper som evne til å arbeide strukturert og selvstendig vektlegges.
 • Du er i stand til å samarbeide og kommunisere godt med dine kolleger og andre ansatte.
 • Evne til å forstå kundens behov og kommunisere godt med våre kunder er viktig.
 • Du har godt humør og kan takle å løse oppgaver i en travel klinikkhverdag.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som veterinær.
 • Registrert som selvstendig næringsdrivende.
 • Gjennomført inseminasjonskurs, eller avtale om dette i nær framtid.
 • Noe kjennskap til produksjonsdyrpraksis, med vekt på melkeproduksjon og sau.
 • Førerkort for motorvogn.
 • Du har noe erfaring innenfor eller har klare ambisjoner om å  utvikle deg innenfor smådyrfaget. Særlig er det ønskelig med veterinær som kan være med å utvikle vårt tilbud innen kirurgi og tannhelsetjenester.

Hva vi tilbyr

 • 80 % stilling som klinikkveterinær, med mulighet for utvidelse. Lønn etter avtale.
 • Opplæring etter behov.
 • Et travel og variert klinikkhverdag, med stadig nye faglig utfordringer.
 • Et trivelig og godt kollegialt felleskap.
 • Fleksibel arbeidsturnus.
 • Deltagelse i kommunal vaktordning med brukbar inntjening.


Vaktordning:

 • Det er i dag 6 veterinærer som deltar i vakt i den lokale vaktgruppa. Det er et sterkt ønske om å utvide vaktgruppa, slik at deltagelse i vakt er å regne som en forutsetning. Det vil da være bemanning til en 4-delt vaktordning.
 • På vakt vil du ha ansvar for alle dyreslag i deler av Sunnfjord kommune. Du vil ha tilgang til klinikken for betjening av smådyr på vakt, og avlønnes her etter provisjonssystem på vakt. Vaktsystemet er lagt opp med bakvakt på helg, kveld og morgen, samt et ekstra sesongtillegg en mnd på våren.
 • I samband med vaktdeltagelse er du selvstendig næringsdrivende. Du må disponere bil, og ha et minimum av utstyr for produksjonsdyrpraksis.
 • Inseminasjon av storfe i området er tillagt veterinærene, slik at dette må utføres av veterinær på vakt i helgene. Gjennomført inseminasjonskurs på storfe er en forutsetning.


Om Sunnfjord:

Sunnfjord kommune grenser til Kinn og Gloppen i nord, Stryn og Luster i øst, Sogndal i sørøst, Høyanger og Hyllestad i sør og Askvoll i vest. Kommunen har et areal på 2208 km². Det bor ca 21 000 mennesker i kommunen. Førde er kommunesenter og den eneste byen i Sunnfjord kommune. Førde er en by i stadig vekst og utvikling, og er det største handelssentrum mellom Bergen og Ålesund. Her ligger også Førde sentralsjukehus som er et somatisk og psykiatrisk sykehus for Sogn og Fjordane i Vestland fylke.

Naturen i Sunnfjord er variert, og strekker seg fra kystlandskap i ytre deler av Førdefjorden vest til å omfatte deler av Jostedalsbreen i øst. Mulighetene for variert friluftsliv er meget gode.

Kommunikasjonsmuligheter er mange. Widerø har 6 daglig direkteflygninger til Oslo, turen tar under 1 time. Også flere daglige ruter til Bergen og andre byer. Med bil tar turen fra Førde til Bergen sentrum under 3 timer.

Søknad

Det er ønskelig med oppstart i stillingen fra januar 2021, eller etter avtale. Søknad med vedlegg sendes på epost til oss. Ta gjerne en telefon for utfyllende informasjon.