Kommunene Øvre Eiker, Kongsberg og Flesberg samarbeider om å legge til rette for veterinærtjenester - både stordyrpraksis på dagtid og veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. 

Personlige egenskaper

Du må være samarbeidsvillig og omgjengelig. Her vil du komme til engasjerte og flinke bønder som setter pris på veterinærer som er dyktige, blide og som deler av sin kunnskap.

Kvalifikasjoner

Du må være utdannet veterinær og det er en fordel om du har erfaring fra stordyrpraksis.

Hva vi tilbyr

Vi har en variert husdyrproduksjon og et velorganisert produsentmiljø. Praksisen omfatter både melkeku, kjøttfe, sau, geit, svin, alpakka, lam, hjort og fjørfe. Det er også et aktivt hestemiljø. 

Distriktet er lettkjørt med relativt korte avstander. Arbeidsmengden kan variere, og kommunene yter økonomisk tilskudd til dagpraksis for å sikre inntektsgrunnlaget. 

Det er i dag tre veterinærer som deler på stordyrpraksisen på dagtid. En av dem går av pensjon fra nyttår, og vi trenger en ny veterinær med i samarbeidet. Det forutsettes at veterinærer i dagpraksis også deltar i vaktsamarbeidet.

Veterinærvakten er 4/6-delt og omfatter i tillegg til de nevnte kommunene en del av Drammen kommune (tidligere Nedre Eiker).

Vi ønsker kontakt med deg som vil drive variert stordyrpraksis med base i et av våre kommuner. Det er flere veterinærklinikker i området og dermed mulighet for å bli en del av et større fagmiljø. Kommunene vil bistå med å legge til rette for slike samarbeid. 

Vi ønsker også kontakt med deg som bare er interessert i å kjøre vakter.

Kommunene Øvre Eiker, Kongsberg og Flesberg ligger sentralt på Østlandet. Hos oss finner du både flott natur med gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske, aktive byområder og et rikt og variert kulturtilbud. 

Velkommen!

Søknad

Utlysningen ligger ute på doffin.no og søknaden sendes digitalt via Mercell (kommunens system).

Doffin