Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for smådyrsykdommer, er det ledig internship innen indremedisin smådyr. Stillingen er en 18 måneders 100% åremålsstilling. Det er ønskelig med oppstart fra august 2024, men senere tiltredelse kan diskuteres.

Indremedisinsk internship er en rekrutteringsstilling for veterinærer som ønsker å satse på en karriere innen indremedisinske sykdommer hos hund og katt. Stillingen er en kombinert undervisnings- og opplæringsstilling.

Stillingen vil gi en innføring i alle typer indremedisinske problemstillinger og vil gjelde spesielt innen fagområdene gastroenterologi, nefrologi/urologi, respiratoriske lidelser, endokrinopatier, og immunmedierte sykdommer. Utredning og behandling av pasienter innen onkologi, kardiologi og nevrologi vil også inngå.

Intern vil få ansvar for egne pasienter, men veiledes tett av spesialister innen fagfeltet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver og opplæring:

 • Klinisk arbeid under veiledning på indremedisinsk enhet og ved tilhørende spesialiteter.
 • Studentundervisning med vekt på eierkommunikasjon, grundig klinisk undersøkelse samt grunnleggende bruk av problemorientert klinisk tilnærming i forbindelse med utredning av pasienter.
 • Deltagelse i regelmessige journal Clubs.

Personlige egenskaper

Du må ha:

 • Interesse for indremedisin
 • Motivasjon for undervisning.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Positiv og løsningsorientert innstilling.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon.
 • Gode språkkunnskaper i et skandinavisk språk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • 1-4 års klinisk arbeidserfaring innen smådyrmedisin. Erfaring utover dette vil ikke bli tillagt vekt.
 • Relevante kurs/etterutdanning.
 • Pedagogisk erfaring.

Hva vi tilbyr

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode Vitenskapelig assistent 1020 (intern), lønnstrinn 54-65 (NOK 532.200-635.400) avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

Det er utarbeidet en stillingsbeskrivelse som kan fås ved henvendelse til instituttet.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til enhetsleder Kristin Paaske Anfinsen tlf.: +47 (67 23 23 23) eller e-post: kristin.anfinsen@nmbu.no

Generell informasjon til søkere

Søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 09.02.2024

Din CV må legges inn i Jobbnorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Ved instituttet arbeider det ca. 125 ansatte, fordelt på tre seksjoner; Seksjon for smådyrsykdommer, Seksjon for hestesykdommer og Seksjon for anestesi og radiologi.  Hovedoppgavene for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, veiledning av doktorgradsstipendiater, interns og spesialistkandidater, forskning og etterutdanning, samt å være en viktig nasjonal henvisningsenhet. Instituttet bidrar også med informasjon og tjenester til veterinærer, dyreeiere og organisasjoner og til samfunnet for øvrig. Arbeidssted er på NMBU Campus Ås.

Ved indremedisinsk enhet utføres utredninger innenfor alle områder av faget, og som henvisningsklinikk mottar vi mange interessante og utfordrende kasus. På det nye Dyresykehuset på Ås har vi avansert, topp moderne utstyr og lokaler tilgjengelig. Dette bidrar til optimal diagnostikk, utredning og behandling av pasientene, og gir grunnlag for utvikling av ansattes egen kompetanse og utdanning av spesialister. Man er en del av et stort og faglig sterkt miljø, og indremedisinsk enhet samarbeider tett med andre fagpersoner innenfor radiologi, akuttmedisin, kardiologi, nevrologi, kirurgi, anestesi, onkologi, reproduksjon og klinisk patologi.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no