Den norske veterinærforening

Dyrepleier/prosjektmedarbeider 1-årig engasjement

Oslo

Tittel: Dyrepleier/prosjektmedarbeider

Stillingstype: Engasjement

Søknadsfrist: 30. mai 2017
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner. Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Dyrepleier/prosjektmedarbeider 1-årig engasjement – ref.nr 17/02043

Fra 1.1.2017 ble institutt for plantevitenskap (IPV) og institutt for husdyr og akvakulturvitenskap (IHA) organisert i et nytt fakultet for biovitenskap (BIOVIT). Fakultet har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Forskningen er for tiden organisert i følgende faggrupper: agroøkologi, genetikk og planteforedling, matplanter, plantebiologi og bioteknologi, plantevern, systemgenetikk og bioinformatikk, avl og kvantitativ genetikk, ernæring og etologi og husdyrmiljø. Fakultetet har ca. 220 vitenskapelige/tekniske ansatte.

Ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) er det, fra medio august, ledig et ett-årig engasjement som dyrepleier. Den som ansettes vil være knyttet til Stoffskifteavdelingen som består av fem faste ansatte og flere timeansatte studenter. Stoffskifteavdelingen gjennomfører prosjekter på fôrmiddelvurdering og fordøyelighetsforsøk på norske husdyr. Avdelingen utfører også flere typer prøvebearbeidinger og er hyppig benyttet i den praktiske undervisningen ved instituttet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av stoffskifteforsøk og undervisning ved avdelingen 
 • Prøvetaking av biologisk materiale 
 • Operasjonssykepleie, herunder kirurgiassistanse, post-operativt stell og sårstell 
 • Daglig stell og håndtering av dyr i forsøk, inkludert melking 
 • Ordensansvar for veterinærfasilitetene ved avdelingen 
 • Forskjøvet arbeidstid må kunne påregnes i forbindelse med gjennomføring av forskningsarbeid og prosjekter 

Kvalifikasjonskrav for stillingen

 • Det kreves autorisasjon som dyrepleier. Relevant og solid erfaring kan erstatte utdanningskravet 
 • Det er ønskelig med erfaring fra håndtering av norske husdyr (hest, storfe og småfe) 
 • Det er ønskelig med erfaring fra forsknings- og prosjektarbeid 

 

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig, ryddig og pålitelig 
 • Fleksibel og positiv til nye utfordringer 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Godt håndlag med dyr 
 • Trygg på egen kompetanse og ha evnen til å jobbe selvstendig og strukturert 
 • Forståelse for kvalitet og etikk i vitenskapelig arbeid. 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 
 • Stillingen er fysisk krevende, den vi tilsetter må derfor ha god helse 

 

NMBU tilbyr

 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Gode velferdsordninger 
 • Relevant opplæring 

 

Lønnsvilkår

Stillingen lønnes som avdelingsingeniør (kode 1085/LR 22) i lønnstrinn 43-57 (392 100 – 490 900).

 

Nærmere opplysninger

Fås ved å kontakte overingeniør/veterinær Dag-Kristoffer Forberg, tlf.95805599, e-post: dafo@nmbu.no

 

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via lenken: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/138111/dyrepleier-prosjektmedarbeider-1-aarig-engasjement-refnr-17-02043 vedlagt CV, eksamensresultater og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 30. mai 2017

 

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.