Den norske veterinærforening

Veterinærvakt for Sandnes og Stavanger vaktområder

Sandnes

Tittel: Veterinærer

Stillingstype: Engasjement

Søknadsfrist: 17. desember 2018

Landbrukskontoret for Sandnes, Stavanger og Kvitsøy ønsker veterinærer til veterinærvaktordningen for vaktområdene Sandnes og Stavanger.

Ordningen med veterinærvakter er etablert i henhold til lov 15.juni.2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelse-personell § 3a. Ordningen skal sikre at det i kommunal/interkommunal regi blir etablert klinisk vakt for veterinærer i alle deler av landet slik at nødvendig veterinærvakt kan skaffes utenom ordinær arbeidstid.

Veterinærvakten er en nødvendig del av beredskapen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer og viktig for å opprettholde god dyrevelferd. Oppdragsgiver har ansvar for å tilby klinisk veterinærvakttjenester til Sandnes og Stavanger vaktområde. For å dekke behovet for veterinærer i vaktordningen, er det behov for å inngå avtale med 4 veterinærer per vaktområde.

For nærmere informasjon om konkurransen, se: https://doffin.no/Notice/Details/2018-359943

For å kunne inngi et eventuelt tilbud må dere være registrert som leverandør i systemet.

Vi anbefaler derfor at det opprettes en brukerkonto snarest via: https://eu.eu-supply.com/login.asp.

Om dere har behov for bistand til å opprette bruker bes det kontakte EU-Supply sin brukerstøtte på:
1. Tlf.: 23 96 00 10
2. E-post: kgv@eu-supply.com

Søknadsfrist er 17. desember 2018 kl. 12.00