Den norske veterinærforening

Ledig driftstilskudd for veterinærpraksis

Tittel: Driftstilskudd

Dønna og Herøy vaktdistrikt - driftstilskudd

Kommunene Herøy og Dønna er bundet sammen med bru. Det er gode fergeforbindelser til regionsenteret Sandnessjøen som har flyplass og kort vei til jernbane. Distriktet ligger midt i øyriket på Helgeland med fantastiske muligheter for et variert friluftsliv.

Det er ledig driftstilskudd for veterinærpraksis i Herøy kommune. Det søkes primært etter et foretak som kan tilby helhetlige veterinærfaglige løsninger med kombinasjon av deltakelse i både dagpraksis og vakt.

Hovedproduksjonen er melk- og kjøttproduksjon på storfe samt sau. I tillegg utgjør smådyr en vesentlig del av praksisen.

For å få god fleksibilitet ved avvikling av ferie og fritid kreves samarbeid internt med de øvrige veterinærene i vaktdistriktet.

Det søkes etter foretak som vektlegger gode samarbeidsløsninger og evne til gode løsninger til det beste for både stordyr – og smådyrkunder samt kommunen som oppdragsgiver.  

Det vil bli gjennomført intervju før avgjørelse.

Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Det er ønskelig med tiltredelse 1.10.2018.

 

Kvalifikasjoner:

Veterinær med autorisasjon. Erfaring fra både stordyr og smådyr er ønskelig, men også nyutdannede veterinærer vil bli vurdert.

 

Mer opplysninger kan fås hos Landbrukssjef Jørn Høberg, tlf 48 20 13 97

Søknad sendes Dønna kommune, 8820 Dønna innen 25.07.18.