Den norske veterinærforening

Er du interessert i reproduksjon og god på salg?

Tittel: Veterinær

Stillingstype: Fast stilling

Geno SA driver avls- og seminvirksomhet for 9000 norske storfebønder, som også er våre eiere. Vi har 200 ansatte over hele Norge og en årlig omsetning på 350 millioner kroner. Geno SA sitt hovedkontor ligger i Senter for avl og bioteknologi i Hamar. Geno SA sine hovedoppgaver er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe), samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og andre tjenester i tilknytning til dette. NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF fra hele verden.

 

Geno har startet produksjon av embryo og skal nå lansere dette produktet i nye deler av landet.

Vi søker veterinærer som tar salgsansvar, er gode på samarbeid og er interessert og engasjert i reproduksjon og avl. Det er en fordel med erfaring fra seminarbeid.

Kurs i embryo-overføring vil bli holdt den 25. og 26. september i Malvik. Kurset er gratis, reise og opphold dekkes av deltagerne.

For flere opplysninger om Genos embryo-satsing, se https://www.geno.no/Start/Avl/embryo-i-nrf-avlen/

 

Du bør helst bo innenfor ett av de nye områdene som skal åpnes for embryo salg:

  • Hallingdal og Valdres
  • Vestfold, Buskerud sør og Grenland
  • Oppland sør og Hedmark sør
  • Sogn og Sunnfjord
  • Finnmark
  • Agder
  • Salten i Nordland
  • Helgeland

 

Søknad sendes til knut.ingolf.dragset@geno.no. innen 25.08.19.

For flere opplysninger ta kontakt med; Knut Ingolf Dragset, 470 18 878 eller Hans Storlien, 951 74 047.