Den norske veterinærforening

Instituttleder for Institutt for basalfag og akvamedisin

Oslo

Tittel: Instituttleder

Stillingstype: Engasjement

Søknadsfrist: 15. august 2019

Har du erfaring fra forskningsledelse?

Om stillingen
NMBU søker instituttleder til Institutt for basalfag og akvamedisin (BasAm) som er en del av Veterinærhøgskolen. Stillingen er en åremålsstilling for 4 år ledig fra 01.02.2020.

Veterinærhøgskolen er lokalisert på Adamstuen, men vil flyttes til Campus Ås sommeren 2020.

Instituttet har ca. 100 ansatte fordelt på 5 seksjoner; seksjon for akvamedisin og ernæring, seksjon for anatomi og patologi, seksjon for biokjemi og fysiologi, seksjon for genetikk og seksjon for klinisk patologi. Instituttet er vedtatt omorganisert fra 01.01.2020. BasAm bidrar sammen med de andre tre instituttene ved Veterinærhøgskolen i grunnutdanningen av veterinærer og dyrepleiere og har ansvar for undervisningen i basale veterinærmedisinske fag, akvamedisin, patologi og klinisk patologi.

Videreutdanningen ved instituttet omfatter ph.d studiet i veterinærvitenskap og utdanning av europeiske spesialister (diplomater) innen fagområdene patologi og klinisk patologi.

Instituttet har omfattende forskningsportefølje som omfatter både grunnleggende og mer anvendt forskning og med fokus på helse og velferd, sykdommer og sykdomsutvikling hos fisk og husdyr.

Instituttet representerer et bredt fagmiljø og har ni aktive forskningsgrupper med et omfattende internasjonalt og nasjonalt faglig nettverk. Vi søker en instituttleder med god innsikt i den rollen universitetet har i kunnskapssamfunnet, og med blikk for NMBUs muligheter.

Arbeidsoppgaver
Instituttleder leder den faglige virksomheten ved instituttet. Dekan er instituttleders nærmeste overordnede. Instituttleder er en del av dekanens ledergruppe og har medansvar for at Veterinærhøgskolen fungerer som en samlet enhet. Den som blir tilsatt, må regne med endringer i arbeidsoppgavene som følge av omorganisering av fakultetet.

Instituttlederens viktigste oppgaver er å:

 • Lede og utvikle instituttets faglige virksomhet. 
 • Delta i fakultetets strategiske arbeid og videreføre dette på instituttet. 
 • Representere og posisjonere Veterinærhøgskolen og instituttet eksternt og internt. 
 • Sørge for god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning. 
 • Skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø. 
 • Ivareta økonomiforvaltningen på instituttet, inkludert plan- og budsjettarbeid, økonomistyring etc. 
 • Forberede flytting til Campus Ås i 2020. 

Det er utarbeidet en ansvarsmatrise som viser instituttleders ansvarsområde. Denne kan fås ved henvendelse til e-postadresse: vet.personal@nmbu.no 


Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Vi søker en instituttleder som har:

 • Erfaring fra forskning og utdanning på høyt vitenskapelig nivå og doktorgrad innenfor et relevant fagområde. 
 • Relevant ledererfaring fra universitets- og høyskolesektoren eller forskningsinstitusjon innen universitetets fagområde. 
 • God gjennomføringsevne og en motiverende og inkluderende lederstil basert på samarbeid og dialog mellom ledelse, ansatte og tillitsvalgte. 
 • God forståelse for lederrollen og utøvelsen av denne. 
 • Kjennskap til utviklingstrekk, rammer og organisasjoner i universitets- og høyskolesektoren. 
 • Nettverk innen primært forskning og utdanning, men også samfunns- og næringsliv. 
 • Evne til å sette mål for å videreutvikle instituttets forsknings- og utdanningsvirksomhet. 
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å skape tillit og nettverk i og utenfor universitetet. 
 • Kjennskap til statlig avtale- og regelverk og administrative rutiner. 
 • Gode kunnskaper i engelsk og norsk (eller annet skandinavisk språk). 

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av stillingen.

 

Lønnsvilkår og informasjon

Instituttleder tilsettes på åremål for 4 år. Stillingen innplasseres i stillingskode 1475 Instituttleder, lønnstrinn 70-90 (NOK 640 200 – 1 060 700) avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2% pliktig innskudd til Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger ved: Dekan Anne Storset: tlf: 936 91 452 / e-post: anne.storset@nmbu.no Administrasjonssjef Bendt Rimer: tlf: 975 46 844 / e-post: bendt.rimer@nmbu.no

 

Generell informasjon til søkere
Slik søker du: Søknad sendes elektronisk via linken: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/173014/instituttleder-for-institutt-for-basalfag-og-akvamedisin
Legg ved vitnemål og attester. Søknadsfrist: 15.08.2019

 

Om Veterinærhøgskolen NMBU
Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås. NMBU Veterinærhøgskolen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet. NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter.

NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no