Den norske veterinærforening

2 faste stillinger som prosjektleder/forsøksleder

Vikan

Tittel: Prosjektleder/forsøksleder

Stillingstype: Fast stilling

Søknadsfrist: 15. mai 2019
Har du lyst å jobbe med utprøving av morgendagens produkter for bedre fiskehelse? VESO Vikan trenger flere dyktige medarbeidere og har to faste stillinger ledige for snarlig tiltredelse:

PROSJEKTLEDER/FORSØKSLEDER

VESO Vikan utfører forskningsprosjekt på oppdrag fra kunder. Prosjektene omfatter grunnforskning, evaluering av vaksiner, legemidler og helsefôr til oppdrettsfisk, samt dokumentasjon av genetisk resistens i avlsprogrammer. Vi utvikler og tilbyr smittemodeller for fiskesykdommer og vår aktivitet er fordelt på et smittelaboratorium, et settefiskanlegg og to FoU-konsesjoner i sjø. Vi har også en forsøksavdeling i Chile med fokus på sykdommer i den chilenske oppdrettsnæringen. Vi søker etter to løsningsorienterte og initiativrike medarbeidere med utdanning på mastergradsnivå innen fiskehelse/veterinærmedisin, eller tilsvarende fagfelt.

Stilling 1:
Prosjektleder/forsøksleder med hovedfokus på lakselus. Vi har periodevis stor pågang fra kunder som ønsker forsøk med lakselus og vil derfor å øke vår kapasitet innenfor dette segmentet. Prosjektene omfatter dokumentasjon av genetiske resistensprofiler, helsefôr, samt profylaktiske og terapeutiske behandlinger.

Stilling 2:
Prosjektleder/forsøksleder med hovedfokus på dokumentasjon av vaksiner. Forsøk med vaksiner utgjør en stor andel av vår aktivitet og omfatter test av effekt og sikkerhet for vaksiner gjennom hele utviklingsløpet fra FoU til markedsføringstillatelse.

Begge stillinger omfatter ansvar for planlegging, kostnadsberegning, gjennomføring og rapportering, og du følger prosjektene fra start til slutt. Vi arbeider med oppdragsforskning, så evne til å arbeide selvstendig samt utpreget serviceinnstilling og god dialog med våre kunder er en forutsetning. Du vil også være involvert i vårt interne FoU-arbeid med å etablere og videreutvikle smittemodeller, og vi deltar jevnlig på nasjonale og internasjonale konferanser der vi presenterer våre resultater. Vi følger kvalitetssikringsstandarder som krever nøyaktig arbeid etter fastlagte rutiner, og vi stiller høye krav til skriftlig dokumentasjon på norsk og engelsk. For begge stillinger vil også forsøk innenfor nærliggende fagområde være aktuelt. Vi jobber med både parasitter og bakterie- og virussykdommer, og stillingene byr på et bredt spekter av faglige utfordringer. Kompetanse om vaksiner, legemidler, fôr, avlsarbeid eller toksikologi er nyttig.

VESO Vikan tilbyr et godt, innovativt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter og fleksible arbeidsforhold. Arbeidssted er Vikan, 20 km fra Namsos.

For flere opplysninger, kontakt forskningssjef Marie Løvoll, tlf 975 21 869. Søknad med CV sendes innen 15. mai 2019 til marie.lovoll@veso.no. Kopi av attester og vitnemål fremlegges ved et eventuelt intervju.