I 2019 ble midlene satt av til stimuleringstilskudd økt betraktelig etter påtrykk fra Veterinærforeningen.

Disse ble for 2020 redusert noe igjen, men ligger fortsatt høyere enn tidligere. Veterinærforeningen jobber videre får å øke tilskuddet.

Kommuner kan søke fylkesmenn om stimuleringstilskudd. Det vil ofte være nødvendig for våre medlemmer som mener det er behov for dette for å drive praksis/være tilstede, å selv ta kontakt med kommunen for å be dem søke tilskudd.
Brev fra Landbruksdirektoratet til fylkesmennene om tildelingen i 2020 kan du lese her. (PDF, 2MB)

Veterinærforeningen bistår gjerne med råd og veiledning i forbindelse med en slik søknad. Foreningen er også i jevnlig kontakt med Landbruksdirektoratet dersom det er aktuelt å se på saken fra myndighetenes side. Se hjemmesiden til Landbruksdirektoratet for ytterligere informasjon om veterinærtjenester.

Ved spørsmål, kontakt Christian Tengs.

Nyttige lenker
  • Landbruksdirektoratet har utarbeidet et skriv sendt ut til fylkesmennene. Det finner du her (PDF, 448KB).
  • For Svalbard tildeles det egne midler. Se informasjon for Svalbard her (PDF, 395KB).
  • Veterinærforeningen har også utarbeidet et utkast til en mal som kan brukes av veterinærer for å søke. Den finner du her (DOCX, 14KB).