Aase Marie Petersen og Hans Peter Petersens legat har til formål å dra omsorg for hunder i landet ved tildeling av stipendier og midler til bedre utrusning av dyreklinikker. Når det er midler til utdeling blir dette utlyst i Norsk veterinærtidsskrift.