Stiftelsen Forskningsfondet kreft hos hund er et samarbeidsprosjekt mellom Norges veterinærhøgskole, Veterinærinstituttet, Norsk Kennel Klub, Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening og Veterinærmedisinsk oppdragssenter (VESO).

Stiftelsen ble dannet i 1997 for å fremme forskning på kreft hos hund og derigjennom bidra til å redusere kreftsykelighet hos hunder. Formålet skal oppnås blant annet ved å:

 • Kartlegge kreft hos hund
 • Påvise mulige årsakssammenhenger ved kreft hos hund
 • Utvikle behandlingsmetoder ved kreft hos hund
 • Studere sykdomsmekanismer ved kreftutvikling hos hund, herunder forskning som også kan kommet il nytte ved tilsvarende sykdommer hos menneske
 • Reisestipend
 • Fondet deler ikke ut lønnsmidler

Det forventes at personer eller institusjoner som mottar midler fra fondet publiserer publiserer/formidler resultater fra den forskningen som er utført og tilkjennegir støtte fra fondet.

En kortfattet søknad (maksimum 3 sider) må inneholde følgende:

 • Bakgrunnen for prosjektet
 • Formål
 • Plan for gjennomføring, inkludert materiale og metoder
 • Eventuelle samarbeidspartnere, arbeidsfordeling og prosjektansvar
 • Formidling
 • Kostnadsramme
 • Søkerens faglige kvalifikasjoner

Det skal sendes inn rapport med regnskap til fondet om hvordan midlene ble benyttet innen ett år etter tildelingen.
Mottager vil bli kalt inn til et møte etter ca 1 år for å presentere resultater fra prosjektet.

Søknadsfrist er normalt i november/desember.

Hvis du har spørsmål om stiftelsen, send spørsmål til Randi Sørby på epost.