Stiftelsen Forskningsfondet kreft hos hund er et samarbeidsprosjekt mellom Norges veterinærhøgskole, Veterinærinstituttet, Norsk Kennel Klub, Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening og Veterinærmedisinsk oppdragssenter (VESO).

Stiftelsen ble dannet i 1997 for å fremme forskning på kreft hos hund og derigjennom bidra til å redusere kreftsykelighet hos hunder. Formålet skal oppnås blant annet ved å:

  • Kartlegge kreft hos hund
  • Påvise mulige årsakssammenhenger ved kreft hos hund
  • Utvikle behandlingsmetoder ved kreft hos hund
  • Studere sykdomsmekanismer ved kreftutvikling hos hund, herunder forskning som også kan kommet il nytte ved tilsvarende sykdommer hos menneske
  • Reisestipend
  • Fondet deler ikke ut lønnsmidler

Det forventes at personer eller institusjoner som mottar midler fra fondet publiserer resultater fra den forskningen som utføres. Det skal sendes rapport til fondet om hvordan midlene benyttes, innen ett år etter tildeling.

Søknaden må inneholde omtale av bakgrunnen for prosjektet det søkes midler til, forventet mål, plan for gjennomføring, kostnadsramme og søkerens faglige kvalifikasjoner.

Søknadsfrist er normalt i november/desember.

Hvis du har spørsmål om stiftelsen, send spørsmål til styreleder Randi Sørby på epost.