Den norske veterinærforening

Streik i klinikksektoren ikke utenkelig

19.06.2017
-Vi opplever nå at medlemmer i klinikksektoren ønsker aksjoner hvis ikke lønns- og arbeidsforholdene bedres, sier Christian Tengs, forhandlings- og organisasjonssjef i Veterinærforeningen.

Vi møter Christian til en kort samtale på Veterinærdagene i Trondheim, der han har møtt tillitsvalgte til samtaler og drøftinger om hva som skal skje videre.

Krevende: - Like før Veterinærdagene startet, hadde vi et forhandlingsmøte med NHO. Det ga ikke ønsket resultat og var mer krevende enn forventet. Derfor tar vi opp igjen forhandlingene etter ferien. Resultatet blir viktig, fordi det dreier seg om forventet lønnsvekst i hele sektoren, slår han fast.

Prinsipper: Samtidig er Christian klar på at flere prinsipper må avklares i neste forhandlingsrunde med NHO for å komme i mål. Det må ryddes opp i lønns- og arbeidsforhold i klinikksektoren. I dag er lønnsnivåene for lave i mange klinikker, og pensjonene er dårlige, understreker han.

Ny avtale: - Vi trenger en ny rammeavtale for klinikksektoren om sikrer dette. I så fall betyr det at klinikkene selv tar over ansvaret for forhandlingene, det vil si de tillitsvalgte og ledelsen i klinikkene. Husk at det er de ansatte og de tillitsvalgte som best vet hvor skoen trykker, påpeker han.

Stå sammen: Men dette er ikke nok, fortsetter Tengs. Skal forhandlingene gi gode resultater, er det viktig at uorganiserte veterinærer melder seg inn i DNV. Medlemmene velger så tillitsvalgte som kan representere dem i de lokale forhandlingene. Jo flere veterinærer som er organisert i DNV, desto sterkere står de i forhandlingene om lønns- og arbeidsforhold, presiserer han.

Christian mener det er viktig med en ny rammeavtale for klinikksektoren. Før var det nærmest utenkelig med streik i denne sektoren. Men snart kan vi kanskje oppleve aksjoner og streiker i klinikkene hvis ikke veterinærenes lønns- og arbeidsforhold bedres. Klinikkansatte veterinærer henger etter andre yrkesgrupper med tilsvarende utdanningsnivå, og det kan ikke fortsette, sier Christian Tengs til slutt.

 

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.